lunes, 3 de abril de 2017

O servizo de formación de usuarios na biblioteca da UDC


Como comentabamos a semana pasada, un dos servizos que ofrece a biblioteca é o de formación de usuarios. A través deste servizo a biblioteca pretende conseguir que os usuarios coñezan e utilicen cada vez máis os nosos recursos. Como resultado do uso destes mellorará a calidade do aprendizaxe do alumnado e a capacidade  investigadora do persoal docente e investigador. Para iso ofértanse diversos cursos, dende os de iniciación para alumnos ata outros máis avanzados e especializados para doutorandos e PDI.
Ademáis dos cursos ofertados dende o Servizo de Biblioteca, as bibliotecas das facultades e escolas realizan, ao comenzo do curso académico, sesións de presentación, dirixidas principalmente ao novo alumnado, nas que fan unha breve visita guiada á biblioteca, explícase o uso do catálogo e os servizos que se ofrecen, entre outras cosas. Tamén ó longo do curso moitas delas imparten cursos orientados a axudar ao alumnado, por exemplo, co traballo fin de grao no que respecta ás buscas de información, citar no texto e elaborar a bibliografía, etc.
Actualmente, o Servizo de Biblioteca imparte mensualmente os seguintes cursos, os cales teñen unha duración de 10 horas (6 presenciais e 4 online a través da plataforma Moodle). Ademáis, teñen outorgado un crédito por actividades propias no marco do Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES):

Estes dous últimos son de moito interese para o PDI, xa que neles poderán coñecer como identificarse como investigador, como saber que revistas teñen máis impacto á hora de publicar, etc.
A inscrición a estes cursos realizarase a través da web da biblioteca na seguinte ligazón. Na sección de actualidade da web, así como a través das nosas redes sociais (Facebook, Twitter), damos conta mensualmente das datas de impartición dos mesmos.
Tamén para o PDI e alumnado de doutoramento é de interese o curso Estratexias para incrementar a visibilidade e o impacto dos resultados da investigación, curso teórico-práctico, con talleres aos investigadores en tódolos centros universitarios, que xa vai pola súa terceira edición.
En definitiva, o obxetivo principal destes cursos é a adquisición de competencias no uso dos recursos que dispón a nosa biblioteca universitaria.

No hay comentarios: