lunes, 19 de junio de 2017

A produción científica da UDC no Observatorio IUNE 2017A semana pasada publicouse a nova edición do Observatorio IUNE (2017, con datos do período comprendido entre 2006 y 2015). Nunha entrada anterior do blog xa recolleramos os datos da edición 2016 deste observatorio. Nesta analizaremos  os datos actuais, para a continuación comparar cos anteriores.
Lembramos as prevencións que para o análise facíamos entón:

1. Nos últimos anos prodúcese unha diminución de valores, non relacionada cun descenso do impacto senón coa proximidade temporal da produción científica analizada. Un reconto posterior ofrecerá valores comparables.
2. A corrección na Web of Science de filiacións institucionais segue a influír nos datos.

Táboa de elaboración propia que reúne estatísticas do Observatorio IUNE, elaboradas a partir de datos extraídos da Web of ScienceA seguinte táboa resume a evolución da produción científica da UDC nos diferentes indicadores mediante a evolución dos rankings respectivos:
 Pódese comprobar que a UDC, con respecto ao ano anterior, ou mantén o mesmo nivel nos diversos indicadores, ou mellora nalgúns deles. Destacan especialmente as publicacións en TOP3, indicador no que sube 6 postos.
 

lunes, 12 de junio de 2017

Bibliotecas virtuais e humanidades dixitais en Galicia As humanidades dixitais e as bibliotecas virtuais están intrínsecamente relacionadas, xa que a través destas últimas podemos profundizar no ámbito das humanidades accedendo aos contidos dixitalizados que nos ofrecen. En concreto, neste post, centrarémonos no ámbito galego.
As humanidades dixitais (HD) pódense definir como o termo que designa ao campo interdisciplinario que xurde da intersección entre as disciplinas humanísticas e as tecnoloxías da información e comunicación. Aínda que nos seus comenzos as HD foron unidas aos estudios lingüísticos e literarios, actualmente abarcan moitas máis disciplinas, como a historia, a arte, etc. 

Na nosa universidade destacan varios proxectos neste ámbito das HD. O SIELAE (Seminario Interdisciplinar para el Estudio de la Literatura Aurea Española), da Facultade de Filoloxía, e os seus recursos asociados BIDISO (Biblioteca Digital Siglo de Oro) e a revista JANUS, Estudios sobre el Siglo de Oro, constitúen un bo exemplo. En España tamén temos boas iniciativas, como ARACNE, Red de humanidades digitales y letras hispánicas, que aglutina proxectos nacionais como a citada BIDISO, e a Sociedade Internacional Humanidades Digitales Hispánicas.

Entre as bibliotecas nas que podemos profundizar nas humanidades da nosa comunidade destacamos Galiciana, a biblioteca dixital de Galicia, que ten como obxectivo a dixitalización dos fondos bibliográficos máis relevantes para a nosa comunidade. A súa finalidade é lograr a máxima visibilidade dos recursos dixitais integrados nela e a interoperabilidade cos principais proxectos de dixitalización existentes hoxe en día (Hispana e Europena). Integra, ademáis de fondos propios da Biblioteca de Galicia, obras dixitalizadas en colaboración coas principais bibliotecas patrimoniais galegas.

A Biblioteca Municipal de Estudos Locais da Coruña tamén ten relevancia, xa que ten como misión reunir, organizar, difundir e conservar todo tipo de información relacionada coa Coruña e temas xerais de Galicia. Conta con fondos dixitalizados sobre a historia de Galicia ou en particular da Coruña que van dende o século XVII ao XIX, ademáis de obras de autores tan destacados para a cultura galega como Manuel Murguía ou Valentín Lamas Carvajal. Pódese acceder a eles a través desta sección de Galiciana.
Tamén os repositorios das universidades galegas, o RUC da UDC, Minerva na USC e Investigo na UVigo, como depositarios dos documentos creados na labor investigadora e docente da comunidade universitaria, son exemplos de recursos que ofrecen acceso aberto ás humanidades dixitais.

Para ampliar a información sobre este tema podedes consultar o seguinte artigo: http://eprints.rclis.org/30933/

lunes, 5 de junio de 2017

O impacto da actividade científica da UDC: actualización 2017Como comentabamos no post da semana pasada, e continuando coa análise da actividade científica da nosa universidade, nesta entrada do blog mediremos a repercusión da produción científica da UDC mediante a análise de citas, non sen antes reiterar a puntualización feita na anterior entrada do blog sobre as variacións debidas a regularización dos datos da filiación dos investigadores da UDC nos últimos anos.
No seguinte informe de citas  relativo á UDC, elaborado automáticamente pola base de datos Web of Science, pódense extraer os seguintes índices de impacto:Número de citas recibidas polos artigos da UDC indexados nos SCI, SSCI, A&HSCI da WOS: 105992 (83876 en 2015)
Media de citas por ítem indizado na WOS: 10,87 (8,77 en 2015)
Índice h: 97 (85 en 2015)

Vemos que xunto ao gráfico de citas é necesario considerar o número de ítems publicados, que ten utilidade para o cálculo da promedio de citas pero, sobre todo, para o do índice h.
Tamén son relevantes os índices h anuais, que establecen un número concreto de artigos publicados nun ano que ao longo do tempo foron citados ese número concreto de veces:


É importante especificar que nos últimos anos o índice h diminúe bastante porque foi calculado cando os artigos apenas tiveron tempo de ser citados. Un reconto posterior dos índices ofrecerá valores comparables.

A páxina do Observatorio IUNE ofrece indicadores da actividade científica, moi útiles ao reflectir valores anuais, polo que a continuación realizaremos unha análise dos datos do Informe 2016 deste observatorio atinxentes á UDC. Compre sinalar que dito informe contén datos do período comprendido entre 2005 e 2014.
Como sucede cos índices h anuais, vemos que nos últimos anos prodúcese unha diminución de valores non relacionada cun descenso do impacto senón coa proximidade da produción científica analizada. Con esta precaución, podemos extraer os seguintes valores para a UDC:
Táboa de elaboración propia que reúne estatísticas do Observatorio IUNE, elaboradas a partir de datos extraídos da Web of ScienceA seguinte táboa resume a evolución da producción científica da UDC nos diferentes indicadores mediante a evolución dos rankings respectivos: Pódese observar que se mantén nos mesmos postos nos rankings de publicacións por profesor, publicacións en primer cuartil e en TOP3, baixa mínimamente no promedio de citas por profesor ou de  publicacións UDC e sube un posto no de colaboración nacional; pola contra, baixa dous postos na colaboración internacional.