jueves, 17 de agosto de 2017

Os fondos teatrais da Biblioteca da UDC: A Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado MayorA Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor nace dun convenio de doazón asinado en 1996 entre o escritor Francisco Pillado Mayor e a UDC. Trátase dun fondo bibliográfico especializado en teatro, constituído tanto polos libros e revistas doados por Francisco Pillado como por outros mercados pola UDC, e que se atopa na Biblioteca da Facultade de Filoloxía da UDC.

A Biblioteca Pillado é unha colección de monografías e revistas de teoría do teatro e das artes escénicas, textos de teatro clásico e contemporáneo, en galego e noutros idiomas.  Os libros datan desde mediados de século XIX, co primeiro texto impreso do teatro galego, ata os últimos títulos dedicados ao mesmo.

O Arquivo Pillado é unha colección documental que ao longo da súa traxectoria profesional reuniu Francisco Pillado e que medra cada día con novas achegas de arquivos privados e persoais, de entidades ou de compañías teatrais que lle proporcionan periodicamente documentación sobre as súas actividades. Estes documentos están agrupados no catálogo da Biblioteca da UDC na serie "Colección Francisco Pillado Mayor", que á súa vez subdivídese nas seguintes subseries: Arquivo Luís Seoane, Carteis, Compañías, Eventos, Materiais gráficos e audiovisuais, Música, Organismos, Prensa, Programas de man e folletos, Publicacións, Representacións e Textos. O acceso a este arquivo está restrinxido a investigadores, previa autorización da Biblioteca. 

Pola súa parte, o Servizo de Publicacións edita unha colección vinculada coa devandita biblioteca: a colección Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, que ten publicado a día de hoxe 72 títulos.

Cómpre sinalar que toda a documentación da Biblioteca-Arquivo pode consultarse vía web no catálogo da biblioteca da UDC. A maior cantidade de rexistros correspóndense cos carteis e cos programas de man e folletos, aínda que tamén atópanse outras tipoloxías documentais como materiais gráficos e audiovisuais, prensa, etc.
Ademáis, no Repositorio da Universidade da Coruña (RUC), dentro do seu apartado Coleccións especiais está accesible a imaxe dixitalizada da totalidade da colección de carteis e fotografías. 

Por último, citamos como material  de interese esta Guía de recursos sobre teatro, elaborada e mantida polo persoal da Biblioteca de Filoloxía da UDC.
Para obter máis información sobre este fondo teatral podedes consultar o artigo “Os fondos teatrais da Biblioteca da Universidade da Coruña”.

jueves, 27 de julio de 2017

O Catálogo Galicia da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela
O Catálogo Galicia da USC é a maior fonte documental para os estudos galegos, e polo tanto, a base de datos de máis interese para a investigación sobre a nosa comunidade autónoma. Os antecedentes deste catálogo remóntanse a finais dos anos 70, coa demanda de investigadores interesados na temática galega, que fixo posible a formación dun ficheiro interno cos datos dos libros galegos existentes nos fondos da Biblioteca Xeral. Xa nos anos 80 créase a Sección Galicia e decídese facer un catálogo dedicado aos fondos galegos da biblioteca, tanto das monografías como das publicacións periódicas.

Os criterios para a inclusión dunha obra neste catálogo é que cumpra algún dos seguintes requisitos:

  • Estar escrita en lingua galega
  • O autor é galego, independentemente da lingua na que escriba e de que resida ou non en Galicia
  • O autor reside en Galicia, sen ter nacido aquí, e a súa vida e/ou a súa obra está vinculada a Galicia
  • O autor desenvolveu a súa actividade profesional temporalmente en Galicia
  • Obras editadas en Galicia por calquera editorial ou institución, sexa cal sexa o idioma da publicación
  • Obras sobre Galicia ou sobre autores ou personaxes galegos, sexe cal sexa o país ou a lingua de publicación

Hai que destacar a gran riqueza deste fondo, non só polo seu tamaño, senón  tamén pola súa calidade, xa que é posuidor de primeiras edicións, fondo patrimonial, literatura non comercial, separatas, etc., con moitos exemplares únicos. É, polo tanto, un catálogo que serve de referencia non só a comunidade universitaria, senón tamén á sociedade galega, ao ser dalgunha maneira a bibliografía nacional galega.

Nos últimos anos a BUSC está traballando no acceso dixital ao seu fondo galego e patrimonial; como resultado, parte do fondo está presente en Minerva, o repositorio institucional da USC, e tamén no apartado Coleccións dixitais do catálogo da BUSC. Nestas últimas, poden consultarse as seguintes coleccións con presenza de fondo galego:

  • Galicia: títulos dos libros dixitalizados do fondo galego de manuscritos e impresos publicados entre 1483 e 1900 
  • Prensa galega: títulos de prensa e revistas dixitalizadas de fondo antigo galego
  • Bibliografías Letras Galegas: catálogos bibliográficos elaborados pola biblioteca correspondentes a diferentes mostras bibliográficas organizadas anualmente con motivo do Día das Letras Galegas

Tamén existe fondo galego nalgunha das outras coleccións, como en Incunables, Literaturas Hispánicas ou Biblioteca América.

Ademáis deste catálogo, temos que citar a base de datos Autores galegos na BUSC, que actúa como directorio de autores galegos, ofrecendo información bio-bibliográfica daqueles autores que, figurando no catálogo da BUSC, son naturais de Galicia, teñen vinculación coa cultura galega, ou desenvolven en Galicia a súa actividade profesional ou creativa. 

Para obter máis información sobre estas bases de datos podedes consultar o artigo “Os fondos galegos da Biblioteca Universitaria de Santiago”, publicado por Pedro Incio en Murguía: revista galega de historia.

jueves, 20 de julio de 2017

Lecturas de verán 2017Aproveitando estes meses de vacacións, dende o Servizo de Biblioteca queremos impulsar unha das misións da UDC (a formación dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común), promocionando a lectura e recomendándovos algunhas ideas para este verán. 

Son múltiples os listados de recomendacións de libros que aparecen nesta época do ano dende diversos medios. Por exemplo, o suplemento cutural Babelia do xornal El País,  ofrece no seu artigo “87 lecturas para el verano” suxestións dun total de 24 expertos en distintas materias e xénero, dende literatura en español ou novela negra, ata viaxes, ciencia, etc. Outros exemplos son os artigos “Estos son los libros del verano” no suplemento Fugas de A Voz de Galicia ou “Diez libros para llevar en vacaciones”, na sección de cultura do ABC.
Tamén dende a rede social e blog Quelibroleo propoñen “40 libros ambientados en lugares para visitar durante las vacaciones”, nos que se inclúen varias obras de recente publicación.

Ademáis destes listados, podedes ter en conta as seccións BIC (Biblioteca de Interés Cultural) das bibliotecas dos centros, nas que atoparedes lecturas para todos os gustos, como novelas, ensaios, cómics, etc.
Así mesmo, con motivo do aniversario esta semana do falecemento hai dous séculos da escritora Jane Austen, queremos mencionar algunhas lecturas da mesma. Diversos xornais fanse eco da súa vida e obra, como estes artigos publicados esta semana no País ou na Voz de Galicia.
Continuando con esta escritora, a biblioteca da UDC está suscrita á base de datos LION (Literature Online), que contén unha enorme colección de obras a texto completo de literatura en lingua inglesa. Entre elas, as edicións de Penguin Classics de Jane Austen.
Outras coleccións de libros electrónicos suscritas pola UDC nas que poder atopar lecturas para este verán serían E-libro. Colección Cátedra, que ofrece unha área temática dedicada á literatura, ou Ebook Collection (EBSCOhost), que tamén contén unha sección de ficción, pero con moi poucos libros en español.

lunes, 19 de junio de 2017

A produción científica da UDC no Observatorio IUNE 2017A semana pasada publicouse a nova edición do Observatorio IUNE (2017, con datos do período comprendido entre 2006 y 2015). Nunha entrada anterior do blog xa recolleramos os datos da edición 2016 deste observatorio. Nesta analizaremos  os datos actuais, para a continuación comparar cos anteriores.
Lembramos as prevencións que para o análise facíamos entón:

1. Nos últimos anos prodúcese unha diminución de valores, non relacionada cun descenso do impacto senón coa proximidade temporal da produción científica analizada. Un reconto posterior ofrecerá valores comparables.
2. A corrección na Web of Science de filiacións institucionais segue a influír nos datos.

Táboa de elaboración propia que reúne estatísticas do Observatorio IUNE, elaboradas a partir de datos extraídos da Web of ScienceA seguinte táboa resume a evolución da produción científica da UDC nos diferentes indicadores mediante a evolución dos rankings respectivos:
 Pódese comprobar que a UDC, con respecto ao ano anterior, ou mantén o mesmo nivel nos diversos indicadores, ou mellora nalgúns deles. Destacan especialmente as publicacións en TOP3, indicador no que sube 6 postos.