viernes, 23 de octubre de 2020

Semana Internacional do Acceso Aberto 2020


Esta semana estase a celebrar en todo o mundo a Semana Internacional do Acceso Aberto (Open Access Week), unha iniciativa anual para sensibilizar sobre os beneficios deste movemento. Grazas a el podemos atopar un gran volume de literatura científica dispoñible en liña para ler, descargar, copiar, utilizar…, sen restricións económicas, legais e técnicas. Este ano ten por lema Abrir con Propósito: Emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales, e por terceiro ano consecutivo está centrada no tema da equidade no coñecemento aberto, destacando a necesidade urxente de levar a cabo accións para alcanzar a equidade e inclusión global no acceso aos resultados de investigación.

Como en anteriores edicións, a Rede de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) difunde de maneira conxunta as actividades realizadas dende diferentes universidades españolas neste portal. Ademais, este ano mediante a iniciativa “Testimonios abiertos” ofrécense distintas experiencias levadas a cabo no ámbito da ciencia aberta durante a pandemia. Outro interesante proxecto que presenta é este kit de REA, unha guía sobre que son, como se crean e comparten os recursos educativos abertos (REA), materiais de aprendizaxe ou de ensino que se atopan en dominio público ou que se crearon baixo unha licenza aberta. Trátase dunha tradución e adaptación ao español do recurso orixinal OER Toolkit, e inclúense explicacións, exemplos prácticos, vídeos, infografías e outros recursos de interese.

Tamén destacamos o portal internacional Open Access Week, creado para o evento nos seus inicios hai trece anos e que co paso do tempo converteuse nunha plataforma de interacción e información a nivel global do movemento polo acceso aberto.

Dende o Servizo de Biblioteca da UDC ofrecemos algúns servizos de apoio á investigación para lograr o acceso aberto dos resultados. É o caso do repositorio institucional, o RUC, que ofrece acceso aberto ao texto completo de documentos creados polos membros da UDC no seu labor de investigación e docencia. Tamén establecéronse acordos con algúns editores grazas aos cales os autores da UDC que desexen publicar en acceso aberto benefícianse dalgún desconto.

Rematamos esta publicación indicando que na web da biblioteca ofrecemos a sección Movemento Acceso Aberto, que inclúe numerosos recursos relacionados con este movemento: repositorios de documentos, revistas e libros en acceso aberto, recursos educativos, etc.

viernes, 16 de octubre de 2020

Xestións en liña na biblioteca da UDC


O Servizo de Biblioteca da UDC ofrece a posibilidade a través da súa páxina web de que as persoas usuarias realicen determinados trámites en liña sen necesidade de pasar pola biblioteca. Aínda que hai xestións que xa levan tempo instauradas, outras implantáronse ou adaptáronse como consecuencia da Covid19, como é o caso da cita previa para determinados servizos. Actualmente, só é necesaria para o estudo ou consulta en sala nalgunhas bibliotecas da universidade.

Unha das ferramentas de gran interese para os/as usuarios/as é O meu rexistro, que dá acceso a distintos trámites: consultar e renovar os préstamos, reservar documentos, consultar e cancelar as reservas, gardar e consultar o historial de lectura (permite saber qué documentos se tiveron en préstamo no pasado), acceder á consulta do catálogo, gardar as buscas preferidas, solicitar alertas por correo electrónico de novas incorporacións ao catálogo, así como crear listaxes con documentos do catálogo que lles interesen. Ademais, por mor da pandemia da Covid19, na actualidade é necesario reservar a través de O meu rexistro aqueles títulos, tanto dispoñibles como prestados, que se queren levar en préstamo. As persoas usuarias recibirán un correo electrónico indicándolles cando poden ir a recoller os documentos. Neste vídeo ou nesta presentación podedes consultar o procedemento para a reserva dos documentos.

No que respecta ás persoas que non son membros da comunidade universitaria da UDC, poden solicitar en liña o carné de usuario/a externo/a para poder acceder ao servizo de préstamo.

Outro trámite que se realiza en liña son as solicitudes do servizo de préstamo interbibliotecario, que ten como obxectivo localizar e solicitar a outras bibliotecas fóra da UDC aqueles documentos (orixinais ou copias) que non forman parte das coleccións das bibliotecas da nosa universidade. Neste pequeno manual pódese consultar o proceso para darse de alta neste servizo, e cada petición que se queira facer realizarase vía web a través deste formulario.

A biblioteca tamén ofrece tres formularios en liña para atender diversas cuestións:

- Contacta coa biblioteca: para consultas, dúbidas, queixas ou suxestións sobre o servizo ou sobre algunha das bibliotecas.

- Solicitude de adquisicións: para solicitar a compra dunha obra que consideredes necesaria na colección da biblioteca.

- Petición dunha procura bibliográfica: para solicitar axuda na busca de información para os vosos traballos de aula, o TFG/TFM ou os traballos de investigación.

Ademais de a través destes formularios, tamén podedes contactar con nós por correo electrónico, por teléfono ou polas nosas redes sociais. Todos estes trámites que citamos tédelos dispoñibles na sección Xestións en liña da nosa páxina web.

Rematamos esta entrada lembrándovos que á parte destes trámites online de carácter xeral, non debedes esquecer a gran cantidade de recursos de información, tanto gratuítos como contratados pola biblioteca, aos que podedes acceder en liña a través da nosa páxina web.  

viernes, 9 de octubre de 2020

Dialnet métricas


 

Recentemente presentouse unha nova edición de Dialnet Métricas, portal que baseándose na análise das referencias bibliográficas citadas nas publicacións existentes en Dialnet, ofrece un conxunto de indicadores para axudar a identificar a relevancia da produción científica nas áreas de Ciencias Sociais e Humanidades. Aínda que o portal está en versión beta, xa ten os procedementos consolidades e conta con datos relevantes.

Esta edición presenta unha considerable ampliación das disciplinas analizadas respecto á anterior. Actualmente xa se inclúen todas as Ciencias Sociais, empezan a traballar nas Humanidades e anuncian que ao longo do primeiro trimestre de 2021 intentarán incorporar as Ciencias Xurídicas.

Ademais, tamén hai cambios na presentación dos resultados, que pretende simplificar a navegación aos usuarios ao presentar dúas entradas principais: unha para o índice de impacto das revistas (IDR), e outra para os demais indicadores relacionados coas citas que recibe cada publicación. Con respecto ao IDR, é un instrumento que permite saber cal é o impacto científico dunha revista, a súa evolución e a súa posición respecto ao resto das revistas da especialidade. Ao igual que os xa cesados índices INRECx, traballa cun conxunto de revistas seleccionadas por un comité de expertos. Na actualidade, apórtase información correspondente a máis de 1.000 revistas publicadas en España, cifra que aumentará nas sucesivas edicións. Tratan de dar cobertura a todas as revistas científicas españolas de cada disciplina, incluíndo tanto as que publican institucións académicas como as de editoriais comerciais, as que están en acceso aberto e as que son accesibles mediante subscrición, etc.

A principal diferenza entre o IDR e os Indicadores Dialnet é que no primeiro soamente se teñen en conta as citas emitidas por un conxunto de revistas nuns anos, mentres que nos segundos se parte do contido completo da base de datos de Dialnet, atopándose polo tanto indicadores de citas doutros tipos de documentos como libros, capítulos de libro ou teses. Nestes indicadores inclúense diferentes rankings de investigadores e publicacións: investigadores máis citados, investigadores por áreas de coñecemento, investigadores por universidades, publicacións máis citadas e referencias bibliográficas por anos.

Cabe sinalar que este proxecto xa empezou a ser usado por algunhas comisións de avaliación da ANECA.

En definitiva, con Dialnet Métricas preténdese controlar o impacto das publicacións en Ciencias Sociais, Humanidades e Dereito realizadas por investigadores españois. Aínda que hai anos que grazas a bases de datos como Scopus ou Web of Science está controlado o impacto internacional das publicacións, nestas tres áreas a maior parte da repercusión adoita proceder do propio país, polo que se pode dicir que ata agora non había unha ferramenta predominante para o control rigoroso das citas españolas nestes ámbitos do coñecemento.

viernes, 2 de octubre de 2020

A Universidade da Coruña no Ranking THE: Times Higher Education World University Ranking (edición 2021)

Hai unhas semanas publicouse a edición 2021 do THE: Times Higher Education World University Ranking, que publica un ranking das mellores universidades a nivel mundial. O ranking avalía ás universidades utilizando 13 indicadores de rendemento centrados en catro factores: docencia, investigación, transferencia de coñecemento e proxección internacional. Inclúe máis de 1500 universidades de todo o mundo, entre elas 50 españolas.

Ao igual que o ano pasado, a universidade inglesa de Oxford encabeza o ranking mundial. O segundo posto ocúpao a universidade de Stanford e o terceiro a de Harvard.

Respecto á nosa universidade, sitúase na banda 1001+ do total de institucións avaliadas en todo o mundo. A nivel nacional ocupa o posto 37 das 50 universidades estudadas, nas que destacan nos tres primeiros postos universidades de Cataluña: Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona e Universidad de Barcelona. En canto ás demais universidades galegas, tanto a Universidade de Santiago de Compostela como a Universidade de Vigo sitúanse na banda 801-1000. O factor no que máis destaca a UDC é a investigación, onde ocupa o posto 852.

A evolución da UDC neste ranking pódese ver con máis detalle nuns gráficos desta páxina, da que é responsable a Unidade de Análise e Xestión de Datos (AXD), que  centraliza e analiza a información para cubrir estatísticas de carácter oficial. Neste sentido, inclúen un amplo apartado dedicado á UDC nos rankings universitarios, no que se presentan informes de diferentes rankings, tanto nacionais como internacionais, con datos sobre a nosa universidade en cada un deles.

Ademais, o Times Higher Education (THE) publica o Young University Ranking, que tamén é un ranking das mellores universidades a nivel mundial, pero menores de 50 anos. Baséase nos mesmos indicadores que o anterior ranking, pero as ponderacións axustáronse para dar menos peso á reputación. A edición deste ano inclúe 414 universidades, fronte ás 351 do ano anterior. Por cuarto ano consecutivo a UDC figura neste ranking de universidades novas, ocupando nesta edición o posto 251-300.

Rematamos este post sinalando que na web da biblioteca temos esta páxina na que se recolle unha selección dos principais rankings, dende o coñecido Ranking de Shanghai a nivel mundial, ata outros españois como o Ranking CYD ou o U-Ranking das Universidades Españolas.


viernes, 25 de septiembre de 2020

O Servizo de biblioteca no novo curso 2020/21


Coma todos os servizos da Universidade da Coruña, o Servizo de biblioteca tivo que adaptar a súa actuación á nova realidade provocada pola pandemia do coronavirus. Isto provocou desde mediados de marzo unha serie de adaptacións dos seus servizos básicos de atención aos/ás usuarios/as, que foron variando e axustándose de acordo ás medidas sanitarias propostas polos gobernos central e autonómico, buscando sempre a seguridade e a calidade na súa prestación. Para dar conta da evolución destas adaptacións, creouse unha sección específica dentro da nosa páxina web, con información puntual e actualizada sobre as novidades da biblioteca.

Por mor do comezo do curso, dedicaremos esta publicación a proporcionar a información máis destacable sobre a actualidade da Biblioteca universitaria e os seus puntos de servizo, a cal podedes consultar na antedita páxina.

Horarios e prazas

Os diferentes puntos de servizo da biblioteca tiveron que adaptar os horarios de atención presencial ao público e o número de prazas dispoñibles para a consulta e estudo en sala para garantir as medidas de seguridade e de distanciamento social establecidas nesta “nova” normalidade que nos toca vivir. Podedes consultalos na páxina A biblioteca. Os horarios tamén se poden ver na seguinte ligazón, entrando en cada unha das bibliotecas.

Cita previa

Para evitar aglomeracións e racionalizar o acceso ás instalacións, creouse un servizo de cita previa para os servizos básicos da biblioteca de xeito presencial: préstamo, devolucións, consulta e estudo en sala. Tedes acceso a este servizo na sección Pídenos cita previa na nosa páxina web, con ligazóns á todas as bibliotecas do Servizo.

Outros servizos como o asesoramento, as buscas bibliográficas ou a información realizaranse de xeito preferente de forma telemática ou por teléfono, dentro do horario normal das bibliotecas.

Plan de prevención fronte á Covid19

O Servizo de biblioteca elaborou un Plan de Prevención e Hixiene fronte á Covid19 para este curso 2020/21 no que se recollen todas as medidas adoptadas para garantir a seguridade no uso das súas instalacións e servizos, tanto para o persoal como para as persoas usuarias da biblioteca. A modo de resumo, podemos salientar os seguintes aspectos:

 • O uso da máscara é obrigatorio en todo momento dentro da biblioteca.
 • Manterase a distancia mínima de seguridade de 1,5 metros. Neste sentido, as bibliotecas procederon á sinalización de circuítos de entrada e de saída que deben ser respectados no uso das instalacións. Tamén se puxeron marcas no chan coa distancia mínima aos mostradores de atención ao público e entre as persoas que agardan diante dos mesmos.
 • En todas as bibliotecas existen dispensadores de xel hidroalcólico e papeleiras adecuadas para desbotar o lixo, especialmente as máscaras, as luvas e os panos desbotables.
 • Realizaranse labores de limpeza, desinfección e ventilación como mínimo dúas veces ao día, especialmente no cambio de quenda.
 • Na consulta en sala terán preferencia os membros da comunidade universitaria da UDC, ademais do alumnado das universidades de Santiago de Compostela e Vigo. Será necesario identificarse para acceder á biblioteca.
 • O servizo de préstamo realizarase con cita previa en todas as bibliotecas. Na páxina Pídenos cita previa ofrecémosvos un vídeo e unha presentación en Powerpoint explicándovos como realizar o trámite. Por outra banda, os documentos devoltos gardarán unha corentena de 72 h para garantir a súa seguridade. Polo momento non é posible acceder aos andeis onde se atopan os libros e revistas; será o persoal da biblioteca o que realice a busca e recuperación dos fondos que se necesiten.
 • As actividades de tipo colectivo, como o uso de salas de traballo en grupo, as formacións ou as actividades culturais, poderán realizarse sempre que se respecte a distancia mínima de seguridade.

E, por suposto, xa sabedes que para calquera dúbida que teñades sempre podedes contactar con nós por correo electrónico, por teléfono, nas nosas redes sociais ou empregando o formulario en liña Contacta coa biblioteca.

viernes, 18 de septiembre de 2020

O comezo do curso 2020/21 na Universidade da CoruñaO luns 21 de setembro comeza un novo curso académico nas Universidades galegas dentro dun escenario excepcional provocado pola pandemia do coronavirus, que obriga a adoptar medidas de carácter extraordinario de cara ao alumnado e ao persoal da universidade para tentar previr a propagación da enfermidade.

Xa desde a fin do curso anterior a Universidade da Coruña dedicouse a establecer as medidas máis axeitadas de prevención e hixiene nos seus espazos para garantir a seguridade dos seus membros e posibilitar un novo comezo de curso o máis normalizado posible. Deste xeito, establecéronse unha serie de plans, tanto no ámbito global da universidade como específicos para cada un dos centros, coas instrucións e recomendacións que se deben seguir na volta ás aulas. Nesta publicación tentaremos facer un resumo das máis salientables.

Principios básicos de prevención

 • Establécese unha distancia mínima de 1,5 metros entre as persoas en todos os espazos da universidade.
 • En cada edificio proporcionarase información sobre a capacidade máxima do mesmo.
 • Para controlar esta capacidade, ademais, habilitarase un só acceso aos centros, que estará debidamente sinalizado.
 • Dentro do propio edificio establecerase unha sinalización no chan que indique o sentido de circulación das persoas.

Medidas de hixiene nos edificios

 • En cada edificio existirán dispensadores de xel hidroalcólico accesibles para a limpeza de mans.
 • En cada centro estableceranse protocolos de limpeza, desinfección e ventilación das instalacións, que, como mínimo, se realizarán unha vez ao día.

Medidas de hixiene persoais

 • Recoméndase a hixiene de mans de forma frecuente con auga e xabón ou, no seu defecto, con xel hidroalcólico.
 • É obrigatorio o uso da máscara hixiénica, preferiblemente reutilizable, en todos os espazos da universidade, coas excepcións establecidas legalmente.
 • Hai que tusir e esbirrar en panos desbotables, tapando totalmente boca e nariz, ou contra a parte interna do cóbado. Os panos tiraranse nos cubos de lixo existentes.
 • Débese evitar tocar os ollos, o nariz ou a boca para previr a transmisión do virus.

Docencia

A Universidade da Coruña estableceu para este curso unha modalidade mixta de ensino, que combinará as clases presenciais e en liña. En todo caso, primarán as clases presenciais, especialmente as prácticas ou de carácter experimental, pero o número de persoas asistentes estará determinado polo establecido nas recomendacións sanitarias e pola capacidade das aulas e outros espazos de ensino. Pódese obter máis información nas Orientacións para a programación da actividade docente: curso 2020/21.

Servizos

A atención presencial ao público restrínxese aos servizos imprescindibles. En todo caso, dáse prioridade á atención non presencial, mediante o correo postal, electrónico, o contacto telefónico e en liña. Para aqueles casos en que sexa necesario, en varios dos servizos da universidade habilitouse un sistema de cita previa en liña que haberá que empregar antes de acudir ao centro.

Por último, lembrámosvos que a páxina web da universidade conta cunha sección especial sobre a COVID-19, na que se recolle toda a información anterior, ademais doutros recursos, como titoriais no usa das ferramentas de teleformación ou os eventos formativos impartidos pola universidade de interese tanto para o alumnado como para o PDI

viernes, 11 de septiembre de 2020

Recursos educativos abertos


Os recursos educativos abertos (REA), tamén coñecidos en inglés como Open Educational Resources (OER), son materiais de ensinanza, aprendizaxe e investigación que se atopan en dominio público ou que foron publicados cunha licenza aberta que permite a súa utilización, adaptación e distribución gratuítas (UNESCO, 2012).
Por mor da epidemia da COVID-19 potenciáronse máis este tipo de recursos, apareceron novas plataformas e moitos estudantes e profesores interesáronse por este tipo de ferramentas de aprendizaxe e produtos educativos que se ofrecen libre e abertamente. O concepto de REA inclué unha ampla variedade de material educativo, dende libros de texto ata cursos completos, pasando por imaxes, infografías, vídeos, etc.

Entre os repositorios máis coñecidos de REA destacan OERCommons (que é un dos máis antigos), MERLOT (comprende material en diferentes formatos, dende cursos online ou libros de texto ata vídeos), OpenStax (con libros de texto sobre diversas materias) ou Procomún (iniciativa do Ministerio de Educación y Formación Profesional con material das diferentes etapas educativas). Ademais destes repositorios educativos, tamén existen outros de carácter xeral: por exemplo, Pixabay ou Flickr para buscar imaxes, Vimeo para vídeos ou Jamendo para música. Outros repositorios de gran utilidade para buscar REA son Wikimedia Commons (repositorio de arquivos multimedia con millóns de obxectos dixitais), Europeana (biblioteca dixital europea de acceso libre que reúne obras de arte, obxectos, libros, vídeos e sons de toda Europa) ou CC Search (metabuscador de imaxes e outros arquivos multimedia con licenza Creative Commons).

No ámbito da educación universitaria, salientamos a creación en marzo (motivada pola situación de confinamento) polo Ministerio de Universidades e a CRUE do portal Conectad@s: la universidad en casa, no que se ofrece ao estudantado e ao persoal investigador e docente un amplo repertorio de materiais dixitais e contidos en aberto de distintas áreas de coñecemento.
Outra das principais propostas de promoción dos REA son os sitios OpenCourseWare (OCW), que adoitan incluír elementos como apuntamentos de clase, materiais de estudo ou probas da avaliación, entre outros. En España, a Universidad de Cantabria ou a Universidad Carlos III de Madrid contan con este tipo de plataformas.

Se falamos de recursos educativos abertos na Biblioteca da Universidade da Coruña, destacamos que o RUC, repositorio da UDC, dentro do seu extenso contido, conta cunha comunidade relacionada cos REA: Docencia, onde os profesores e investigadores da nosa universidade poden subir os seus materiais e obxectos de aprendizaxe creados no seu labor docente: apuntamentos, exercicios, etc. Para recibir a autorización para autoarquivar, o autor débese poñer en contacto cos administradores do RUC.
Tamén a nosa universidade aposta pola educación en aberto con varios cursos MOOC, cursos online masivos en aberto. Ata agora, realizáronse tres a través da plataforma MiríadaX: Música para el S.XXI: aportaciones del sotfware libre a la educación musical; Tecnologías para la participación activa en diversidad funcional; Sostenibilidad en la era del big data.

Rematamos este post citando unha das principais ferramentas para a creación e desenvolvemento de recursos educativos abertos, eXelearning, programa libre e aberto para crear contidos educativos dunha maneira sinxela e que admite a incorporación de gran variedade de contidos (textos, imaxes, vídeos, obxectos dixitais…).

viernes, 4 de septiembre de 2020

Custos de publicación en acceso aberto


Retomamos o noso blog neste mes de setembro e facémolo tratando un tema que nos últimos anos xerou certo debate no que respecta á publicación científica: os custos de publicación en acceso aberto.
A publicación en revistas de acceso aberto xeralmente ten custos de publicación APC (Article Processing Charge), cos que que se cobren os gastos asociados á publicación: avaliación por pares, edición dixital, etc. Estes custos son pagados polos propios autores, polas institucións ou as axencias financiadoras da investigación. Hai unha iniciativa de publicación científica de acceso aberto chamada Plan S, que nun dos seus principios afirma que estas taxas de publicación deben ser custeadas polos financiadores ou as universidades, non polos investigadores.

Como institución, cabe sinalar que a Biblioteca da UDC ten acordos con algúns editores para obter descontos nas tarifas de publicación de artigos en aberto, dos que se poderán beneficiar os autores da nosa universidade. Nesta guía podedes consultar os descontos e condicións de cada editor. No caso das axencias e programas de financiamento, algúns contemplan que este gasto poida ser incluído como parte do orzamento dos proxectos de investigación. É o caso de H2020.
Parécenos interesante sinalar que a través de DOAJ (Directory of Open Access Journals), que reúne actualmente máis de 15.000 revistas, pódese saber qué revistas publican en acceso aberto sen custo e cales teñen un custo asociado (APC).
Aínda que o acceso aberto dos artigos científicos está máis estendido, o das monografías tamén se contempla como un paso máis cara á ciencia aberta e xa se está a falar dos BPC (Book Processing Charges).

Como iniciativa de interese, queremos citar a OpenAPC, que na súa web recolle os pagos realizados polas distintas universidades e institucións relacionadas coa investigación en canto a publicacións en acceso aberto. No caso de España, soamente unha universidade contribuíu ao proxecto OpenAPC, a Universidad de Barcelona. Ademais de poder buscar por rexións, tamén figuran diversas coleccións como unha que agrupa todos os datos referentes a APC  institucionais (OpenAPC), outra que recolle os custos por publicar monografías de acceso aberto (BPC) ou outra con información sobre os artigos publicados baixo acordos transformativos (Transformative Agreements).
Respecto a estes últimos, os acordos transformativos, o CSIC os define como un dos medios que se están a utilizar recentemente nos que xa non se paga por ler artigos que se publican con restricións de acceso, senón que se paga aos editores un prezo xusto polos servizos que dedican a publicar eses artigos en acceso aberto.

Para concluir, podemos lembrar que o acceso aberto non implica menor calidade. De feito, xa son moitas as revistas que teñen factor de impacto en JCR e SJR. Así mesmo, cumpren estándares de calidade como as revistas tradicionais, xa que tamén deben superar un proceso de avaliación para ser publicadas ou se indexan en bases de datos especializadas.

viernes, 24 de julio de 2020

JCR 2020


O 29 de xuño publicouse a última edición do JCR (JCR 2020) cos índices de impacto para o ano 2019 das revistas recollidas na base de datos Web of Science.

O índice de impacto (JIF) dunha revista científica é unha medida estatística de grande importancia para o persoal investigador, pois publicar nas revistas situadas nas primeiras posicións desta clasificación potencia en grande medida a visibilidade do seu traballo e incrementa a posibilidade de ser citado. Tamén inflúe de maneira determinante nos criterios de avaliación para a carreira docente, xa que para moitas áreas é requisito a publicación en revistas que se atopen nos primeiros cuartís do JCR. Amais, este índice ofrece outras métricas interesantes para a avaliación das revistas, tales coma o Factor de impacto a 5 anos, o Índice de inmediatez ou o Eigenfactor normalizado, entre outras.

Os membros da UDC poden consultar estes datos a través da páxina web da biblioteca, dentro dos recursos de información e buscando a Web of Science nas bases de datos. Tamén se pode acceder directamente a través da Master Journal List da WoS, filtrando os resultados polo JCR. Esta opción tamén permite establecer outros filtros: polos índices da WoS, por categoría, por país, por lingua, por frecuencia de publicación ou polas revistas en acceso aberto.O JCR 2020 inclúe un total de 12.058 títulos, dos cales 9.266 pertencen ao Science Citation Index Expanded (SCIE), 3.469 ao Social Sciences Citation Index (SSCI) e 440 ao Arts & Humanities Citation Index (AHCI), tendo en conta que algúns dos títulos poden estar incluídos en diferentes índices a un tempo. Do total de títulos, 1.658 trátanse de revistas en acceso aberto, mentras que 7.487 serían revistas hibridas, é dicir, revistas de pago que permiten a publicación de certos artigos en aberto.


Con respecto ao JCR do ano pasado, elimináronse 33 revistas que, atendendo a criterios de calidade, non cumplían cun comportamento adecuado nas súas citas, ben por presentar un elevado índice de auto-citas, ben por unha excesiva concentración de citas entre determinadas revistas.

Pola contra,  351 títulos foron incluídos por primeira vez no JCR, 5 dos cales se corresponden con revistas españolas: Culture & History Digital Journal, European Research on Management and Business Economics, International Journal of Interactive Multimedia, Journal of Innovation & Knowledge e Mediterranean Botany. Pódese consultar a relación completa das revistas españolas no JCR na seguinte lista elaborada pola Biblioteca de Medicina da Universidade de Salamanca.

Para rematar, mencionaremos que, como novidade, a edición deste ano ofrece, para cada título, a influencia dos artigos publicados en acceso aberto con respecto ao total de citas da revista. Máis información.