miércoles, 17 de marzo de 2021

Como acceder á colección electrónica da biblioteca

O Servizo de biblioteca da Universidade da Coruña ofrece dentro da súa colección de recursos de información unha morea de recursos de acceso electrónico, que se dividen en bases de datos, revistas electrónicas e libros electrónicos. Para acceder aos mesmos, é imprescindible que sempre realicedes o acceso dende a páxina web da biblioteca para garantir que este funcione correctamente.

Tamén queremos lembrarvos que desde fóra dos espazos universitarios é posible consultar os recursos electrónicos contratados pola biblioteca. Soamente tedes que autenticarvos como membros da comunidade universitaria desde esta páxina da web da biblioteca, identificándovos coas vosas credenciais persoais da UDC (usuario e contrasinal). Tedes dispoñibles tanto un vídeo como unha pequena guía para consultar o proceso.

Todos estes recursos, mercados ou subscritos pola Biblioteca, poden ser consultados de diferentes xeitos:

Catálogo da biblioteca

Os recursos electrónicos poden ser localizados polo xeral no catálogo da biblioteca a través da opción Busca en: Recursos en liña.

No despregable existen varias opcións de busca: por palabra clave (recomendado cando non se coñecen títulos concretos ou autores), título, autor, materia, etc. Neste vídeo pódese ver o proceso de como buscar e consultar os recursos electrónicos no catálogo. Dentro do rexistro concreto atoparase unha ligazón de acceso á base de datos ou ao texto completo das revistas e libros electrónicos.

Páxina web da Biblioteca

Na sección de Recursos de información da páxina web da biblioteca pódese acceder tamén aos recursos electrónicos contratados, amais doutros recursos libres en formato electrónico.

  • Bases de datos: o acceso ás bases de datos realízase sempre ao portal do seu provedor. Só é necesario premer no nome de cada base de datos para acceder.
  • Libros electrónicos: para a maioría dos libros electrónicos ofrécense tres tipos de acceso: a través do catálogo da biblioteca, da web do editor ou de Pórtico (buscador de revistas e libros electrónicos da UDC), que se identifican a través destas iconas:

  • Revistas electrónicas: para a maioría destes recursos ofrécense dous tipos de acceso: a través da web do seu editor ou ben a través de Pórtico (buscador de libros e revistas electrónicas  da UDC). Igual que no caso anterior, atoparedes as iconas ao carón de cada recurso.

O acceso a través da web do editor leva á súa plataforma, onde habitualmente é posible realizar buscas avanzadas, filtrar resultados, etc. Porén, a través deste acceso dáse acceso a todo, tanto ao subscrito pola biblioteca como ao non subscrito, sen a posibilidade na maioría de casos de distinguir uns recursos dos outros.
Pórtico, por outra banda, presenta opcións de busca moito máis limitadas, pero proporciona acceso soamente ao subscrito pola biblioteca.
No caso do acceso a través do catálogo,  debemos sinalar que aínda que moitos recursos se atopan nel, pode haber casos nos que non figuren (libros electrónicos adquiridos mediante o modelo EBS ou determinadas revistas), por iso recomendamos sempre a consulta a maiores en Pórtico.


Cuestións xerais para todos os recursos electrónicos

A iconaque se atopa ao carón de cada recurso é a páxina de información de cada un deles, que proporciona datos como a materia, contido, idioma…, así como guías ou titoriais de uso de cada unha das plataformas.

Algúns recursos electrónicos teñen un acceso institucional a través de RedIris, que permite acceder desde fóra da UDC directamente desde a páxina do recurso (é dicir, non é necesario entrar na páxina da biblioteca previamente). Prémese nunha ligazón co nome de "Acceso institucional" ou "Acceso Shibboleth" e selecciónase a institución á que pertence a persoa usuaria. Deseguido, solicitarase a autenticación coas credenciais da UDC. Nesta Infoguía pódese consultar a listaxe de bases de datos, revistas e libros electrónicos con acceso institucional, acompañada de guías sobre como realizar este acceso.

No hay comentarios: