lunes, 10 de septiembre de 2018

O Servizo de Biblioteca da UDC
Hoxe comeza un novo curso académico na universidade, polo que neste post faremos unha breve presentación do Servizo de Biblioteca da UDC, principalmente dirixido aos que vos incorporades este ano por primeira vez á universidade. Dito servizo está formado por uns servizos centrais e 16 bibliotecas das distintas escolas e facultades, repartidas nos diferentes campus da universidade. Como membros da comunidade universitaria da UDC tedes acceso a tódalas bibliotecas en igualdade de condicións, e por conseguinte, a tódolos fondos bibliográficos da UDC. O horario xeral de atención ao público é de 08.30 a 21.30, de luns a venres, que pode verse reducido en periodos de vacacións. Tamén é importante citar a presenza de diversas grandes aulas de estudo nos campus de Riazor, Elviña e Esteiro con horarios máis amplos.

Se queredes coñecer todo o que a biblioteca vos pode ofrecer, dende a nosa páxina web tedes acceso a unha gran cantidade de información e servizos. Ademais da web xeral da Biblioteca Universitaria, case tódalas bibliotecas dos centros teñen páxina web creada polo seu persoal, na que se difunden os servizos, recursos de información, etc. aos que pode acceder a comunidade universitaria. 

Unha das ferramentas fundamentais que ten a páxina web é o acceso ao catálogo, a través do que se pode localizar calquera documento dos que integran a colección da biblioteca, a cal está composta por libros e revistas en papel, DVD, mapas, libros e revistas electrónicas ou bases de datos, entre outros. A través do catálogo tamén se pode acceder á bibliografía recomendada polos profesores. Ademais, queremos salientar a opción de O meu rexistro, moi interesante para os usuarios, xa que permite consultar qué documentos se teñen en préstamo, renovalos, reservar documentos que estean prestados nese momento, consultar o historial de préstamo, etc. Na guía de uso do catálogo atoparedes información máis detallada.

En canto aos servizos, un dos máis comúns é o préstamo. O número de obras que poden ser solicitadas en préstamo e a duración deste variará en función da tipoloxía de usuario á que se pertenza (estudantado de grao, de másteres…). Dentro do préstamo é importante que coñezades o préstamo interbibliotecario, que ofrécevos a posibilidade de solicitar a outras bibliotecas aqueles documentos (orixinais ou copias) que non forman parte das coleccións das bibliotecas da nosa universidade, así como o préstamo intercentros, que posibilita que os usuarios, a través da súa biblioteca, poidan solicitar en préstamo os fondos doutras bibliotecas da UDC sen necesidade de se desprazar.
Para coñecer os recursos que a biblioteca pon á vosa disposición, así como para axudarvos na elaboración de traballos, as bibliotecas dos diferentes centros organizan cursos de formación que se imparten ao longo do curso académico e que teñen como obxectivo conseguir que os usuarios coñezan e saiban utilizar ditos recursos.

Rematamos citando que as redes sociais constitúen na actualidade unha ferramenta de comunicación fundamental, de forma que a maioría das bibliotecas da UDC están presentes nelas. Podedes consultar unha listaxe de tódalas bibliotecas coas súas respectivas redes sociais na seguinte ligazón. Fundamentalmente, o obxectivo das bibliotecas nestas redes é dar a coñecer os servizos e recursos que éstas poñen a disposición da comunidade universitaria, ademais de transmitir o máis relevante que suceda (novas, cursos…) relacionado coa nosa universidade ou con entornos que resulten de interese.

No hay comentarios: