jueves, 24 de enero de 2019

Datos orzamentarios da BUDC: (2007-2017)


Neste post faremos unha pequena análise da evolución da Biblioteca da UDC no que respecta ao gasto investido na súa colección segundo os diferentes tipos de documentos, así como ao seu orzamento dispoñible nos últimos 10 anos. Tomamos o ano 2017 como último de referencia, xa que é o último dispoñible nas estatísticas de REBIUN, á espera da actualización das do pasado ano 2018.

Comezando co gasto investido na colección, observamos un claro descenso no dedicado á compra de monografías en papel: mentres que en 2007 dedicáronse 1.108.303 €, no 2007 foron 362.409 €. Ao longo desa década a cifra foi baixando paulatinamente ata chegar á cifra citada. O mesmo sucede coas publicacións periódicas en papel: de 1.441.817 € gastados en 2007, atopámonos con 158.597 € no 2017.
Sen embargo, no que respecta á información electrónica (suma de monografías electrónicas e publicacións periódicas electrónicas) sucede todo o contrario, xa que existe un aumento casi do dobre do gasto dedicado á mesma: de 775.748 € no 2007 pasamos a 1.473.836 € no 2017. Vemos así un crecemento do investimento dedicado a este tipo de documentos.
No gasto dedicado a outros tipos de recursos, como por exemplo as bases de datos, non hai grandes diferenzas, xa que de 159.724 € dedicados en 2007 pasamos a 184.765 € en 2017.

Para comparar o gasto en recursos de información da Biblioteca da UDC coas demais bibliotecas que forman parte de REBIUN temos dispoñible esta páxina, onde seleccionando a organización e o ano podemos ver o gasto da UDC, a media de REBIUN e a porcentaxe de desviación (negativa ou positiva). Por exemplo, no 2007 o gasto foi de 2.780.173 e a media de REBIUN 1.851.538; no 2017, a biblioteca segue estando por enriba da media, xa que gastou 2.187.740 e a media sitúase en 1.625.623.
Os datos das outras universidades galegas no que respecta ao gasto en recursos de información no 2017 foi similar á UDC: na Universidade de Santiago de Compostela foi de 2.583.170 € e na Universidade de Vigo aínda algo menor, 2.275.294 €. Pola súa parte, a cifra total de gasto en recursos de información de tódalas bibliotecas que forman parte de REBIUN foi en 2017 de 118.670.479 €. 

En xeral, os recortes nos orzamentos das bibliotecas (non só nas universitarias) nos últimos anos produciron descensos nas adquisicións de documentos. Esto podémolo observar nos propios orzamentos da UDC no que respecta á biblioteca, que tiveron unha importante baixada nos últimos anos. O investimento en fondos bibliográficos pasou de 2.805.026 € no 2007 a 1.760.868 no 2017. Máis de 1.000.000 de € de diferenza nestes últimos 10 anos.

A pesar deste descenso nos orzamentos, a Biblioteca da UDC ofrece no 2017 datos positivos respecto a algúns servizos, como o préstamo a domicilio, no que se rexistraron 460.143 préstamos, superando claramente á media que estaba en 154.187. Tamén no préstamo interbibliotecario hai boas cifras: cursáronse un total de 3.375 solicitudes (positivas) de copias e préstamos pedidas a outros centros (a media de REBIUN foi de 1.509), e como biblioteca proveedora o total de peticións (positivas) de copias e préstamos servidas a bibliotecas nacionais foi de 1.692 (a media de REBIUN estivo en 1.409).

No hay comentarios: