jueves, 17 de enero de 2019

Libros electrónicos na UDC: modelo de adquisición baseado na evidencia (EBS)


Na actualidade existe unha gran variedade de modelos de adquisición de libros electrónicos e as bibliotecas están a usar uns ou outros en función da oferta de editores (Elsevier, Springer…) e agregadores (ofrecen libros de diferentes editores na mesma plataforma, por exemplo, Ebsco), do número de licenzas, condicións de acceso, etc. Algúns permiten a compra perpetua de libros (adquírese en propiedade o contido seleccionado, mantendo os dereitos de acceso de forma indefinida. Un inconveniente desta opción é que algúns editores obrigan a adquirir coleccións completas como única alternativa á compra de determinados títulos), mentres que noutros casos só se ofrece a subscrición. Neste post do portal Bibliopos pódense consultar con máis detalle os diversos modelos de adquisición de libros electrónicos máis habituais. 

Entre eles está a adquisición baseada na evidencia (EBS), na que nos centraremos neste post. Trátase dunha opción vantaxosa para a biblioteca, xa que permite acceder durante un determinado período de tempo á colección completa e, despois deste período, adquirir os libros seleccionados pola biblioteca segundo os datos de consulta e uso dos mesmos. Desta forma, o modelo EBS permite que a biblioteca poida realizar a selección e adquisición dos títulos máis relevantes e interesantes para os seus usuarios.
No caso da biblioteca da UDC, vén de adquirir recentemente dúas coleccións de libros segundo este modelo: 

- Springer Nature: selección de libros electrónicos organizados en 11 coleccións que estarán dispoñibles ata o 30 de decembro deste ano 2019. Finalizado este periodo, seleccionaranse para adquirir en propiedade aqueles títulos que máis se utilizasen.

- Wiley Online Library: máis de 22.000 títulos de libros electrónicos de carácter científico organizados en 17 coleccións. Neste caso estarán dispoñibles ata o 30 de setembro, e ao igual que no caso anterior, a biblioteca seleccionará para adquirir en propiedade aqueles títulos que máis se utilizasen. 

No caso deste último editor, este é o terceiro ano que a biblioteca adquirirá libros desta forma, xa que vén de adquirir de manera perpetua 395 títulos que se seleccionaron tras o periodo de proba do ano pasado. Sumados aos 298 seleccionados no 2017, a biblioteca conta cun total de 693 títulos, os cales poden consultarse tanto dende a páxina do editor, a través do xestor de enlaces SFX de Pórtico, e por último, tamén están incluídos no catálogo da biblioteca.

No hay comentarios: