viernes, 27 de septiembre de 2019

A Universidade da Coruña no Ranking THE: Times Higher Education World University Ranking

Recentemente vén de publicarse a edición 2020 do THE: Times Higher Education World University Ranking, que publica un ranking das mellores universidades a nivel mundial. A metodoloxía do ranking inclúe 13 indicadores de rendemento centrados en catro factores: ensino, investigación, transferencia de coñecemento e proxección internacional, e agrupados en cinco áreas (ensino, investigación, citacións, proxección internacional e ingresos da industria). O ranking avalía preto de 1400 universidades de todo o mundo, entre elas 45 españolas.
A universidade inglesa de Oxford encabeza o ranking mundial, seguida do California Institute of Technology e a universidade de Cambridge en terceiro lugar.

En canto á nosa universidade, os resultados apoian á UDC: por unha banda, consolida a súa posición internacional manténdose na franxa de 801-1000 do total de institucións avaliadas en todo o mundo, ao igual que nos dous anos anteriores. E por outra, a nivel nacional, ascende 12 posicións con respecto ao ano anterior, situándose no posto 23 das 45 universidades estudadas.
Se comparamos a UDC coas demais universidades galegas, a nosa universidade sitúase xusto un posto por debaixo da Universidade de Santiago de Compostela, mentres que a Universidade de Vigo queda afastada de ambas.

Ademais queremos salientar que a mesma publicación, o Times Higher Education (THE), publica o Young University Ranking, que tamén é un ranking das mellores universidades a nivel mundial, pero menores de 50 anos. Inclúe 351 universidades e utiliza os mesmos indicadores que o anterior ranking citado, aínda que modula os seus pesos co obxectivo de reducir o dos indicadores que fan referencia á reputación, máis vinculados a institucións de longa tradición. Por terceiro ano consecutivo a UDC figura neste ranking de universidades novas, ocupando nesta edición o posto 201-250.

Para dar resposta a este tipo de estudos, a UDC conta coa Unidade de Análise e Xestión de Datos (AXD), que  centraliza e analiza a información para cubrir estatísticas de carácter oficial e así poder dar unha información fiable e contrastada que servirá para elaborar indicadores que reflictan a realidade da institución. Neste sentido, inclúen un amplo apartado dedicado á UDC nos rankings universitarios, no que se presentan informes de diferentes rankings, tanto nacionais como internacionais, con datos sobre a nosa universidade en cada un deles. 

No hay comentarios: