lunes, 9 de septiembre de 2019

Presentación do Servizo de Biblioteca da UDC

Hoxe comeza un novo curso académico na universidade, polo que neste post faremos unha breve presentación do Servizo de Biblioteca da UDC, principalmente dirixido aos que vos incorporades este ano por primeira vez á universidade, pero que tamén pode servir como recordatorio para os que nos acompañades dende hai anos. Dito servizo está formado por uns servizos centrais e 16 bibliotecas das distintas escolas e facultades, repartidas nos diferentes campus da universidade.
Como membros da comunidade universitaria tedes acceso a tódalas bibliotecas en igualdade de condicións, e por conseguinte, a tódolos fondos bibliográficos da UDC. O horario xeral de atención ao público é de 08.30 a 21.30, de luns a venres, que pode verse reducido en periodos de vacacións. Tamén tedes á vosa disposición tres grandes aulas de estudo nos campus de Riazor, Elviña e Esteiro con horarios máis amplos en época de exames.

Se queredes coñecer todo o que a biblioteca vos pode ofrecer, na páxina web da Biblioteca Universitaria atoparedes unha gran cantidade de información sobre os servizos aos que tedes acceso, recursos de información, etc. Ademais da web xeral da Biblioteca Universitaria, case tódalas bibliotecas das diferentes escolas ou facultades teñen páxinas web propias, nas que atoparedes información máis específica sobre as materias do voso interese ou sobre os cursos que organizan. 

Unha das ferramentas fundamentais que ten a páxina web é o acceso ao catálogo, a través do que se pode localizar calquera documento dos que integran a colección da biblioteca, a cal está composta por libros e revistas en papel, DVD, mapas, libros e revistas electrónicas ou bases de datos, entre outros. A través do catálogo tamén se pode acceder á bibliografía recomendada, ben por materia de clase ou por profesor. Ademais, queremos salientar a opción de O meu rexistro, moi interesante para os usuarios, xa que permite consultar qué documentos se teñen en préstamo, renovalos, reservar documentos que estean prestados nese momento, consultar o historial de préstamo, etc. Na guía de uso do catálogo atoparedes máis información.

En canto aos servizos, un dos máis comúns é o préstamo. O número de obras que poden ser solicitadas en préstamo e a duración deste variará en función da tipoloxía de usuario á que pertenzades (estudantado de grao, de mestrado…). Dentro do préstamo é importante que coñezades o préstamo interbibliotecario, que vos ofrece a posibilidade de solicitar a outras bibliotecas aqueles documentos (orixinais ou copias) que non forman parte da colección da biblioteca da nosa universidade, así como o préstamo intercentros, que posibilita que os usuarios, a través da súa biblioteca, poidan solicitar en préstamo os fondos doutras bibliotecas da UDC sen necesidade de se desprazar.
Rematamos sinalando que a maioría das bibliotecas da UDC tamén están presentes nas redes sociais. Podedes consultar unha listaxe de tódalas bibliotecas coas súas respectivas redes sociais na seguinte ligazón. Fundamentalmente, o obxectivo das bibliotecas nestas redes é dar a coñecer os servizos e recursos que poñen a disposición da comunidade universitaria, ademais de transmitir o máis relevante que suceda (novas, cursos…) relacionado coa nosa universidade ou con entornos que resulten de interese.

No hay comentarios: