lunes, 30 de junio de 2008

A NOVA PLATAFORMA EBSCOHOST 2.0

A partir de xullo deste ano poderemos disfrutar da nova xeración da plataforma EBSCOhost, esta actualización aplicará o modelo da web 2.0 e denominarase EBSCOhost 2.0.

Con este novo deseño preténdese axudar aos usuarios, por iso inténtase simplificar a interface ao máximo, creouse unha pantalla de busca básica moi simple, seguindo o exemplo de Google. Tamén se mostran algunhas funcionalidades que aínda dispoñibles na interface actual, están ocultas ou sub-utilizadas.
Entre as novas características e funcionalidades coas que conta a nova versión da plataforma de EBSCOhost encóntranse as seguintes:

Unha poderosa lista de resultados, que se pode limitar polo tipo de fonte, por materia, por base de datos e por data; unha función de carpetas dinámicas onde poder gardar os resultados interesantes para o usuario; imaxes relacionadas nas que podemos ver os detalles e o rexistro das mesmas; e por último, resultados relacionados cos termos da procura.
Unha característica interesante é que non temos necesidade de abrir cada documento para ver o seu contido, simplemente presionando sobre o icono “documento con lupa”, obtemos unha vista previa do artigo, coas súas materias e o seu abstracts.

Os paneis laterais da plataforma pódense ocultar permitindo que a lista de resultados ocupe toda a pantalla.
Na busca avanzada os limitadores aparecen despregados en dúas columnas.
Os usuarios poden atopar máis funcionalidades cando as necesiten, materias, preferencias, elexir bases de datos e máis opcións.
Presionando sobre “escoller base de datos” desprégase un listado coas mesmas, podemos seleccionar unha ou varias e ver a súa descripción deslizando o rato sobre elas.
Ten acceso a Authority Files (materias, publicacións, etc.) ao buscar en múltiples bases de datos.
Quíxose manter a funcionalidade na busca avanzada, para poder suxerir termos de materia e códigos de campo.
Os enlaces persistentes convértense nun novo URL, fácil de copiar e marcable, ao igual que os artigos, procuras e publicacións que agora tamén son marcables.

A opción SmartText Searching permite pegar o artigo na caixa de busca, e ver a lista de resultados relevantes. Nela analízase cada palabra da busca, aplícaselle un peso a cada termo e desprégase a busca usando estes pesos como controles de relevancia

Ademais de todo o anterior, Ebscohost 2.0 desprega mellor o rexistro completo, ofrece máis ferramentas para citas nos artigos pódese acceder ao texto completo, facilita o copiado dos enlaces, pódense imprimir, copiar, enviar por e-mail e gardar ademais de proporcionar un listado de resultados similares.


No hay comentarios: