miércoles, 7 de julio de 2010

Alfabetización informacional na Universidade


Ata hai moi pouco a concepción que se tiña da formación de usuarios nunha biblioteca universitaria, como en calquer outro tipo de biblioteca, non ía máis alá da mera instrucción nas ferramientas e os servizos ofertados destinados á busca e acceso á información. Os bibliotecarios fomos adoitando o termo de Alfabetización Informacional, ALFIN , traducción do vocablo inglés Information Literacy, para designar unha serie de actuacións pedagóxicas que van máis alá dos objectivos tradicionais da formación de usuarios e que profundizan en cuestións como a selección, a exame crítica, a elaboración e a comunicación de información, así como o uso ético da mesma. O rápido avance das tecnoloxías aplicadas ó uso, o crecemento exponencial da información así como o cambio de paradigma da ensinanza hacia un modelo que enfatiza a autonomía na aprendizaxe non só no eido da ensinanza, senón ó longo da vida profesional e persoal, impulsa ás bibliotecas universitarias a tomar parte dun xeito máis activo, colaborando coas demáis instancias da súa comunidade e fora dela, para que a alfabetización informacional sexa unha competencia transversal nos plans de estudio adaptados ó Espacio Europeo da Ensinanza Superior.

O pasado 17 de xuño celebrabase en Granada a II Xornada de Traballo de Responsables de Alfabetización Informacional nas Bibliotecas Universitarias Españolas. Este evento ven formando parte das actuacións dirixidas a desenrolar a primeira liña do II Plan Estratéxico 2007-2010 da Rede de Bibliotecas Universitarias adicada ó ámbito da aprendizaxe. No seguinte enlace detallase un resumo dos principais obxectivos que REBIUN considera, como instancia coordinadora, en torno ALFIN nas bibliotecas universitarias. Destacamos o documento marco redactado en 2007 por Manuel Moreira e dirixido á Conferencia de Rectores CRUE expoñendo os conceptos xerais sobre ALFIN na ensinanza superior, a "Guía de Boas prácticas para o desenrolo das competencias informacionais nas bibliotecas universitarias" realizada no 2008 polo Grupo de Traballo ALFIN e o resumo da "I Xornada de Traballo de Responsables de ALFIN" do ano 2009.

Igoalmente convén botar un ollo á páxina web de ALFARED, anteriormente chamada ALFINRED, do Ministerio de Cultura, que contén unha abundante documentación sobre normas, directrices e modelos, programas e proxectos nacionais e extranxeiros, materiais didácticos, axuda á formación de formadores, bibliografía, etc...

Fonte il.: admin_alfinredNo hay comentarios: