viernes, 27 de abril de 2012

Recortes na educación superior


O 21 de abril pasado publicouse no BOE o Real decreto lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo, co que se pretenden aforrar 3.000 millóns de euros.
Cada comunidade autónoma poderá modular a aplicación dalgunha destas medidas dependendo da súa situación financeira. En liñas xerais fálase de:
  1. Aproximar os prezos públicos dos servizos académicos das universidades ao custo efectivo destes, que se reflectirá na suba das taxas. O grao de aplicación dependerá de cada comunidade.
  2. Racionalizar o número de titulacións de grao mediante a esixencia dun número mínimo de alumnos. Este criterio fixarano as comunidades autónomas en diálogo coas universidades.
  3. Réxime de dedicación do profesorado universitario, que incidirá en que os profesores que non teñan recoñecidos sexenios (tramos de investigación), haberán de ampliar o número de créditos de docencia que imparten.
  4. Incorporar o principio que garanta a estabilidade orzamentaria das universidades.
  5. Limitar a incorporación de persoal de novo ingreso nas universidades.
  6. Os estudantes estranxeiros que non proveñan dun país da Unión Europea e que non residan en España, terán que pagar o 100% do custo da matrícula universitaria.
Tras a publicación deste real decreto lei, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo prometeu que as taxas universitarias de Galicia seguirán sendo das máis baixas de España. Agardamos que así sexa, porque coa aprobación dos Presupostos Xerais do Estado, o goberno reduce 166 millóns de euros nas bolsas, por tanto, se tamén incrementan as taxas, o ensino superior vai desaparecer como unha posibilidade formativa para as familias con menos poder adquisitivo.
Por outra parte, a UDC contará para este ano con 123,3 millóns de euros, 6,3 millóns de euros menos que en 2011, o que vén sendo unha redución porcentual do 4,9%. Esta redución afectará proporcionalmente ao Servizo de Biblioteca. O reitor, Xosé Luís Armesto, manifestouse en contra da suba das taxas, postura que mantén a Universidade da Coruña desde o ano 2008 en que se aprobou en Claustro un documento dos estudantes en contra do aumento do prezo das matrículas (pp. 13-17).

No hay comentarios: