viernes, 8 de noviembre de 2013

A planificación estratéxica nas universidades españolas e nas súas bibliotecas


Un plan estratéxico marca uns obxectivos a curto, medio ou longo prazo, e as ferramentas utilizadas para alcanzalos.

Para un correcto funcionamento das universidades, estas deben elaborar plans estratéxicos, de carácter xeral ou específico para un centro ou servizo.

A UDC está a piques de sacar o Plan estratéxico 2013-2020, que virá substituír o anterior Plan estratéxico 2005-2010. Este novo plan fixará obxectivos, liñas de actuación e indicadores nos seguintes ámbitos:
  • docencia e aprendizaxe
  • investigación, innovación e transferencia
  • responsabilidade social
  • internacionalización
  • financiamento e uso eficiente dos recursos

Outro exemplo de plan de carácter xeral é o Plan estratéxico 2008-2012 da Universidade de Vigo.

En canto a plans para bibliotecas universitarias, destacamos o III Plan estratéxico de Rebiun 2020 (da Rede de Bibliotecas Universitarias Españolas), o Plan estratéxico da BUSC 2011-2014 (da Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela) e o Plan estratéxico 2011-2014 da Universidade de Barcelona.

No hay comentarios: