viernes, 13 de diciembre de 2013

O sistema de identificación de autores ORCID incorpora novidades


ORCID (Open Research & Contributor ID) é un sistema para a identificación unívoca dos autores das publicacións científicas. O seu obxectivo é chegar a ser o rexistro único mundial de autores.

Características principais:
  • Consiste nun identificador composto por 16 díxitos, baseado na norma ISO 27729:2012, que permite aos investigadores evitar confusións relacionadas coa autoría de actividades de investigación feitas por autores diferentes con nomes persoais coincidentes ou semellantes.
  • ORCID conéctase con outros sistemas actuais de identificación de autor como Researcher ID e Scopus Author Identifier.
  • A identificación da produción a través de ORCID garantiza tamén unha interacción correcta entre os diversos sistemas de recuperación de información existentes como por exemplo, as bases de datos bibliográficas.
Novidades:
  • ORCID ven de incorporar o módulo para introducir as afiliacións dos autores rexistrados.
  • Os campos previstos para incluír a institución son ‘Employement’ e ‘Education’. ORCID facilita datos de localización (cidade, estado, país), da institución nai e recomenda que se use esta e non as dependentes como departamentos, facultades ou escolas, pois xa conta cun campo de texto libre para iso.
  • Os nomes das institucións escóllense do menú despregable que propón RINGGOLD, axencia de rexistro de ISNI.
Máis información:

No hay comentarios: