miércoles, 25 de febrero de 2015

O OUTPUT DA ACTIVIDADE CIENTÍFICA DA UDC: actualización 2015


A semana pasada dedicamos a entrada do blog aos recursos de información, input da actividade científica da UDC. Constitúen o seu output os artigos, teses e outros traballos académicos, patentes, actas de congresos, libros e capítulos elaborados polo seu PDI; é dicir, a produción científica da universidade. Na actualidade, a maior parte desta atópase no Repositorio da UDC (RUC) en acceso aberto.


Datos da produción científica da UDC
Ítems citables de publicacións periódicas (artigos, revisións, cartas e notas):
Datos extraídos da Web of Science (SCI, SSCI, A&HSCI)
Ano
Artigos
Revisións
Cartas
Notas
Total
2014 (a 23/2/2015)[0]
435
22
19

476
2013
526
31
9

566
2012
507
29
18

544
2011
477
18
15

510
Total  2011-2014
1945
100
61

2106
Serie histórica
5522
204
108
11
5845

Publicacións en congresos
Datos extraídos da Web of Science (Core Collection)
Ano
Proceeding papers
(ponencias de congresos)
Meeting abstracts
(resumos de comunicacións)
Total
2014 (a 23/2/2015)[0]
16
71
87
2013
51
134
185
2012
61
123
184
2011
60
100
160
Total 2011-2014
188
328
516
Serie histórica
1392
688
2080


Publicacións segundo a base de datos Scopus:
Ítems citables de publicacións periódicas (artigos, revisións)
Ano
Artigos
Revisións
Total
2014 (a 23/2/2015)[0]
465
19
484
2013
561
39
600
2012
536
38
574
2011
465
27
492
Total 2011-2014
2027
123
2151
Serie histórica
5793
302
6095
Congresos
Ano
Conference papers
2014 (a 23/2/2015)[0]
117
2013
169
2012
147
2011
166
Total 2011-2014
599
Serie histórica
1772

Capítulos de libros
Ano
Capítulos de libros
2014 (a 23/2/2015)[0]
6
2013
31
2012
25
2011
26
Total 2011-2014
88
Serie histórica
165


Produción científica dixitalizada no RUC:
Tipo/Ano
2014[1]
2013
2012
2011
Total 11/14
Total
Teses[2]
105
114
91
34
349
788
Investigación[3]
141
139
141
67
347
1519
Artigos revistas UDC[4]

120
180
199
499
4170
TFG, TFM, etc.[5]
334
312
65
25
746
773
Publicacións cursos e congresos[6]
54
76
360
121

2912
Teses non dixitalizadas (anteriores a 2011): 594[7]

742 libros editados (16 libros en 2014, 19 en 2013, 25 en 2012, 22 en 2011)
Revistas non incluídas no RUC: 
  • Conceptos : Revista de investigación graciana (n.1, v-1-5) 
  • Illes i imperis (n.1-8), Universitat Pompeu Fabra 
  • Revista galega de psicopedagoxía (n.8-19)


Transferencia dos resultados da investigación:

Tipo/Ano
2012[8]
2011
2010
2009
Patentes españolas concedidas
4
12
6
5
Extensións PCT

1


Número de empresas spin-off

4


Ingresos xerados por licenzas

2


Software e outros RPI rexistrados
6
18
14
7

Datos obtidos da Memoria de xestión 2013. Informe do reitor para o Claustro. (Apartado 06 Investigación e transferencia). E do Informe RedOTRI 2011 (Datos de investigación facilitados por as OTRI á CRUE)

O output da UDC convértese no input de publicacións posteriores (como sinala o modelo económico input-output). Esta repercusión futura plásmase en citas; o paso de input a output é obxecto da análise de citas e outros métodos, que veremos na próxima entrada do blog.
[0]Os datos de 2014 foron extraídos da WoS e de Scopus o 23 de febreiro de 2015. Non son comparables aos dos anos anteriores, xa que non recollen tódolos artigos, ponencias, capítulos de libros, etc., publicados en 2014, dado o breve lapso de tempo transcurrido dende o fin de ano. Os datos de 2013, 2012 e 2011 xa están consolidados polo paso de alomenos un ano.
[1] A 23/02/2015
[2] Desde 2011 é obligatoria a publicación en depósito aberto das tesis por Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro
[3] Publicación voluntaria de traballos científicos
[4] Actualmente hai 16 revistas no repositorio
[5] Sólo se depositan algúns
[6] 95 cursos e congresos
[7] Datos do catálogo da BUDC
[8] A 23/02/2015. Hai patentes solicitadas en tramitación

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Si queréis datos actualizados sobre transferencia (Patentes, Spin off...) en la OTRI de la UDC os los pueden facilitar.

Información e Coordinación dijo...

OK, nos pondremos en contacto con vosotros
Pedro Incio