martes, 10 de marzo de 2015

O IMPACTO DA ACTIVIDADE CIENTÍFICA DA UDC (II): AS REVISTAS


Listaxe de publicacións periódicas da UDC (activas ou dixitalizadas no RUC), obtida a partir de datos de Dialnet, do RUC e do catálogo do Servizo de Publicacións[1]:

Listado de revistas da UDC en Dialnet
RUC/
Ítems
Tamén
en liña

AmbientalMente sustentable: revista científica galego-lusófona de educación ambiental
Sí/118
Grupo B

Sí/61
Sí/1002

Sí
Grupo B
Grupo B
BAc. Boletín académico (continuación de Boletín académico. ETSA)
Sí/43
Sí (OJS)
Boletín académico. Escola Técnica Superior de Arquitectura de Coruña (ata 2002)
Sí/255
SíCadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe :  revista de xeoloxía galega e do hercínico peninsular
Sí/908
SíSí/42

Grupo B
Grupo D
Conceptos : revista de investigación graciana (ata 2008)


Grupo C

Digilec : revista digital internacional (2014)
Janus : estudios sobre el Siglo de Oro
Sí/14

SíRedmarka: revista académica de marketing aplicado


SíRevista de estudios e investigación en psicología y educación (2015, continuación da Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación)

Sí (OJS)
Sí/218
Sí
Grupo B
Grupo C
Sí/137

Grupo C
Grupo D


Sí
Grupo C


Sí/651

Sí
Grupo B
Grupo D
Sí/23
SíRotur : revista de ocio y turismo
Sí/65
Sí (OJS   UDC)

Grupo B

Sarmiento : anuario galego de historia da educación
Sí/195
Sí
Grupo B
Grupo C

Sí (OJS)
Sociológica : revista de pensamiento social (ata 2006)
Sí/62
Sí
Grupo CLenguaje y textos (Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, coedición coa UDC ata 2005)
Sí/375

Grupo B
Grupo C
Illes i Imperis (Universitat Pompeu Fabra, ata 2006 coa participación da UDC)


Sí
Grupo D

[1]Proximamente actualizarase o catálogo do Servizo de Publicacións, e engadiranse novas revistas publicadas co OJS (Open Journal System) aloxado no servidor da UDC.


Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe: Indicadores de impacto no SCImago Journal Rank

SCImago Journal Rank:
2011
2012
2013
0,116
0,119
0,143

Cuartil na súa categoría "Earth and planetary sciences (miscellaneous)"
2011
2012
2013
Q4
Q4
Q3

Índice h: 6

No hay comentarios: