viernes, 28 de diciembre de 2018

As bibliotecas das universidades galegas en cifras: datos 2017


Aproveitamos que está a finalizar o ano para facer unha recompilación dos principais datos das bibliotecas das universidades galegas no que respecta fundamentalmente a súa colección e persoal, á espera da actualización das estatísticas deste ano 2018. A Biblioteca da Universidade da Coruña ofrece ás súas, aproximadamente, 23.600 persoas usuarias unha extensa colección de libros e revistas en papel (862.156 e 9.274, respectivamente), libros e revistas electrónicas (111.474 e 27.288, respectivamente), 51.238 documentos noutros formatos (DVD, mapas…) e 59 bases de datos, repartida entre a páxina web da biblioteca e os 17 puntos de servizo. Todo este material supón un orzamento anual de dous millóns de euros aproximadamente. 

A continuación, seguindo as estatísticas de REBIUN, detallaremos algúns dos indicadores máis relevantes no que respecta á colección e ao gasto que supón:
En canto aos títulos de monografías en papel, as 76 insitucións que compoñen REBIUN suman un total de 31.425.440 títulos. No caso de Galicia, a totalidade de títulos alcanzarían os 2.008.000, repartidos da seguinte forma entre as tres universidades galegas: a UDC suma un total aproximado de 481.000, a UVigo 413.000 e a USC 1.114.000.
Pola súa parte, os ítems de monografías en papel informatizados, suman un total de 42.341.159 entre as 76 institucións. REBIUN sinala que son preto de 54 millóns o total de libros das universidades, dos que un 22,39 % son electrónicos. A suma de Galicia alcanzaría os 2.883.887 ítems, repartidos da seguinte forma entre as tres universidades galegas: a UDC suma un total de 862.156, a UVigo 621.100 e a USC 1.400.631 ítems.

Centrándonos xa no gasto dedicado á compra ou subscrición de material, clasificámolo da seguinte forma:
- Gasto dedicado á compra de monografías en papel: as 76 institucións que compoñen REBIUN gastaron un total de 13.562.000 €. No caso de Galicia, o gasto no 2017 para este tipo de material supuxo 1.000.000 de €: 362.000 € na UDC, 273.000 € na UVigo e 365.000 € na USC.
- Gasto dedicado á compra de audiovisuais e material non librario: as 76 institucións que compoñen REBIUN gastaron un total de 190.632,64 €. No caso de Galicia, o gasto no 2017 para este tipo de material supuxo 10.273 €: 8.133 € na UDC e 2.140 € na USC. No caso da UVigo, non se aporta dita información nas estatísticas de REBIUN.
- Gasto dedicado á subscrición de publicacións periódicas en papel: as 76 institucións que compoñen REBIUN gastaron un total de 8.965.709 €. No caso de Galicia, o gasto no 2017 para este tipo de material supuxo 618.841 €: 158.597 € na UDC, 302.720 € na UVigo e 157.524 € na USC.
- Gasto dedicado a monografías electrónicas de pago: as 76 institucións que compoñen REBIUN gastaron un total de 6.695.876 €. No caso de Galicia, o gasto no 2017 para este tipo de material supuxo 120.823 €: 61.617 € na UDC, 43.199 € na UVigo e 16.007 € na USC.
- Gasto dedicado a publicacións periódicas electrónicas de pago: as 76 institucións que compoñen REBIUN gastaron un total de 63.471.000 €. No caso de Galicia, o gasto no 2017 para este tipo de material supuxo 4.768.696 €: 1.412.219 € na UDC, 1.442.179 € na UVigo e 1.914.298 € na USC.
- Gasto dedicado a bases de datos de pago: as 76 institucións que compoñen REBIUN gastaron un total de 25.785.045 €. No caso de Galicia, o gasto no 2017 para este tipo de material supuxo 527.035 €: 184.765 € na UDC, 214.152 € na UVigo e 128.118 € na USC.

Por último, no que respecta ao número de persoal, a Biblioteca da UDC conta con 102 traballadores: 59 bibliotecarios, 42 auxiliares de biblioteca  e 1 persoal administrativo. Na Biblioteca da USC os seus 186 membros están repartidos da siguiente forma: 72 bibliotecarios, 104 auxiliares de biblioteca e 10 persoal administrativo. Por último, a Biblioteca da UVigo conta con 100 traballadores, dos que 37 son bibliotecarios, 60 auxiliares de biblioteca e 3 persoal administrativo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 comentarios:

Ana Cosque dijo...

Moi boa análise, só quero puntualizar que con respecto a Vigo, a finais do ano pasado aprobouse una modificación da RPT de Ourense e ampliouse nunha praza o persoal auxiliar, que foi contratada antes de rematar o ano. Plo tanto a cifra final é de 61 auxiliares (Técnicos Especialistas de Biblioteca) e 101 a cifra total.

Información e Coordinación dijo...

Grazas pola aclaración Ana. As cifras que publicamos son as que figuran nas estatísticas de REBIUN, nas que non consta ese dato que nos comentas. ¡Grazas!