lunes, 17 de junio de 2019

A Biblioteca da UDC en cifras: datos 2018


Veñen de actualizarse recentemente as estatísticas de REBIUN correspondentes ao ano 2018, polo que dedicamos este post a recompilar os principais datos da Biblioteca da UDC, no que respecta fundamentalmente á súa colección. Para dar unha visión xeral podemos comezar dicindo que a biblioteca ofrece ás súas, aproximadamente, 23.600 persoas usuarias unha extensa colección de libros e revistas en papel (861.054 e 9.274, respectivamente), libros e revistas electrónicas (111.776 e 30.411, respectivamente), 52.479 documentos noutros formatos (DVD, mapas…) e 41 bases de datos, repartida entre a páxina web da biblioteca e os 17 puntos de servizo. Todo este material supón un orzamento anual de dous millóns de euros aproximadamente.

A continuación, seguindo as estatísticas de REBIUN, detallaremos algúns dos indicadores máis relevantes no que respecta á colección e ao gasto que supón:
En canto aos títulos de monografías en papel, a biblioteca conta actualmente con 487.692 títulos, aumentando 6.326 títulos respecto ao ano anterior. No que respecta ás publicacións periódicas en papel ingresadas por compra, os títulos ingresados foron de 838, cifra que foi disminuíndo pouco a pouco nos últimos 5 anos, pasando de 1.348 títulos no ano 2014 aos 838 actuais. En contrapartida a este descenso, na información electrónica sucede todo o contrario, xa que se confirma un aumento tanto nas monografías como nas publicacións periódicas: de 28.987 monografías electrónicas en 2015 pasamos a 114.776 na actualidade; e de 27.288 publicacións periódicas electrónicas no 2017 pasamos a 30.411 no 2018.

Outro indicador no que se constata a relevancia que ten a información electrónica nos últimos anos é no total de obxectos dixitais no repositorio institucional, o RUC. Nas estatísticas de 2018 constan 17.557 obxectos depositados en acceso aberto.
Ademais, tanto as buscas ou consultas en recursos electrónicos de pago como as descargas de documentos nos mesmos, aumentaron considerablemente: de 274.436 buscas no 2017 pasouse a 438.110 no 2018, e de 383.765 documentos descargados no 2017 a 630.218 no 2018.

Xa para rematar, proporcionamos os datos máis relevantes do gasto investido na colección: observamos un claro descenso no dedicado á compra de monografías en papel: mentres que en 2014 dedicáronse 549.133 €, no 2018 foron 343.099 €. O mesmo sucede coas publicacións periódicas en papel: de 232.242€ gastados en 2014, atopámonos con 149.433 € no 2018.
Sen embargo, no que respecta á información electrónica sucede todo o contrario: de 12.679 € dedicados no 2014 pasamos a 18.422 € no 2018 no caso das monografías, e de 1..423.245 € no 2014 pasamos a 1.562.100 € no caso das publicacións periódicas. Vemos así un crecemento do investimento dedicado a este tipo de documentos electrónicos.

No hay comentarios: