viernes, 19 de julio de 2019

Informe IUNE 2019


A finais de xuño publicouse unha nova edición do Observatorio IUNE (2019, con datos do período comprendido entre 2008 e 2017). En anos anteriores xa recolleramos neste blog os datos das diferentes edicións deste observatorio, o cal analiza a actividade investigadora nas universidades españolas. Nesta entrada analizaremos os datos actuais, para a continuación comparalos co anterior ano.

Lembramos unha prevención que hai que ter en conta para a análise: nalgúns casos, nos últimos anos prodúcese unha diminución de valores, non relacionada cun descenso do impacto senón coa proximidade temporal da produción científica analizada. Un reconto posterior ofrecerá valores comparables.
A seguinte táboa resume a evolución da produción científica da UDC nos diferentes indicadores mediante a evolución dos rankings respectivos:
A comparación dos datos para o informe deste ano e os do ano anterior parecen indicar que a UDC non mellora nos valores obtidos para cada un dos indicadores analizados, con lixeiras baixadas que van de 1 a 8 postos (caso das publicacións no TOP3). Con todo, esta baixada non se pode considerar de todo indicativa, pois como novidade este ano non se tiveron en conta no cálculo as publicacións dos Institutos de Investigación Sanitaria e/o Biomédica (o INIBIC no caso da UDC), xa que se considera que as universidades non son totalmente responsables dos mesmos. Como se pode ver no seguinte cadro, obtido do informe, este feito afectou aos valores de todos os indicadores, os cales experimentaron baixadas substanciais con respecto ao informe do ano 2018:
No hay comentarios: