jueves, 31 de octubre de 2019

O servizo de préstamo interbibliotecario na biblioteca da UDC


Mediante esta publicación queremos darvos a coñecer o servizo de préstamo interbibliotecario, que ten como obxectivo localizar e solicitar a outras bibliotecas aqueles documentos (orixinais ou copias) que non forman parte das coleccións das bibliotecas da nosa universidade, así como proporcionar a outras bibliotecas ou centros externos documentos que se atopan nas nosas coleccións. Polo tanto, en caso de que a persoa usuaria necesite un documento que non se encontra na Biblioteca da UDC, mediante este servizo poderá solicitalo a outras bibliotecas, tanto nacionais como estranxeiras. 

Poden utilizar este servizo tanto os membros da comunidade universitaria da UDC como os usuarios autorizados que dispoñan do carné de usuario externo, aínda que con certas condicións que indicaremos a continuación:
- O alumnado de grao (agás o que estea realizando o Traballo Fin de Grao), para solicitar a alta, ten que presentar a autorización dun profesor que xustifique a necesidade de utilizar este servizo mediante este impreso de autorización.
- Para os membros da comunidade universitaria o servizo é gratuíto, pero non obstante os usuarios externos asumirán os gastos derivados do correo e as tarifas estipuladas polos   centros subministradores. Ademais, todos os usuarios terán que asumir o gasto das  reproducións íntegras de documentos que superen os 60 € (neste caso, os usuarios poderán pedir información do prezo antes de tramitar a solicitude).

Os usuarios que utilicen por primeira vez este servizo teñen que darse de alta cubrindo este formulario electrónico, que lles permitirá obter un código e un contrasinal para o seu uso persoal. Posteriormente, poderán facer  as  peticións  a  través  do  formulario de solicitude de préstamo interbibliotecario e deberán cubrir unha solicitude por cada documento, indicando todos os datos bibliográficos necesarios para a identificación da obra.
En canto ás condicións de uso dos documentos procedentes doutras bibliotecas a través deste servizo, os documentos orixinais, se a biblioteca  prestataria  o  autoriza,  poderánselle  prestar ao usuario final. No caso contrario, consultaranse obrigatoriamente na Biblioteca Central (no campus  da  Coruña)  ou  na  Biblioteca  do  Patín (no  campus de  Ferrol).
No caso dos documentos que chegan en formato electrónico, deposítanse no servidor do programa de xestión do préstamo interbibliotecario para que os usuarios os poidan descargar. Ao correo electrónico da persoa usuaria chegará unha mensaxe na que se lle informa que o documento está dispoñible no servidor, e terá que acceder á ligazón que se lle indica para descargar o documento. Estas reproducións de documentos pasarán a ser propiedade do usuario.

Para máis información, podedes consultar as Normas de uso polas que se rexe este servizo, así como a información dispoñible na páxina web da biblioteca.

No hay comentarios: