viernes, 10 de enero de 2020

Autores que pasan a dominio público en 2020

Cada 1 de xaneiro, considerado o Día del Dominio Público, pasan a dominio público as obras de moitos autores ao vencer o prazo de dereitos de autor. Isto significa que ditas obras poderán ser editadas, reproducidas ou difundidas publicamente, sen as restricións establecidas polos dereitos de autor.
En España, o Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, indica no artigo 26 que “os dereitos de explotación da obra durarán toda a vida do autor e 70 anos despois da súa morte ou declaración de falecemento”. Con todo, para os autores falecidos antes do 7 de decembro de 1987, o prazo será de 80 anos. Cómpre sinalar que para evitar os problemas que podería suscitar a incerteza sobre a data exacta de falecemento, os prazos empezan a computarse o 1 de xaneiro do ano seguinte á morte ou declaración de falecemento. Tendo en conta os prazos sinalados, este ano entran en dominio público as obras daqueles autores falecidos en 1939. 

A Biblioteca Nacional de España (BNE) fixo pública a listaxe dos 181 autores que este ano pasan a dominio público, entre os que destaca Antonio Machado, pero na que tamén figuran outros autores descoñecidos ou esquecidos. Ademais, as obras dos escritores de especial interese desta listaxe están dispoñibles na Biblioteca Digital Hispánica, o portal que dá acceso aos fondos dixitalizados da  BNE.
Como novidade deste ano, púxose en marcha un proxecto na plataforma de enriquecemento colaborativo ComunidadBNE: "Del dominio público: autores españoles fallecidos en 1939". Con esta iniciativa proponse aos usuarios a identificación do lugar e ano de nacemento, ocupación e recensión biográfica do autor se se coñece. Calquera persoa pode participar, e contribuír así a unha mellor representación de todos estes autores nos catálogos da BNE.
Coa información dispoñible, a BNE creou ficheiros publicados como conxuntos de datos abertos e reutilizables, en diferentes formatos no catálogo de datos.gob.es.

Máis información:
- “La obra de Antonio Machado ya es de todos”, no xornal El País.

No hay comentarios: