viernes, 14 de febrero de 2020

Ranking de revistas con selo de calidade FECYT


A Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), vén de actualizar o ranking de visibilidade e impacto de revistas científicas españolas de Humanidades e Ciencias Sociais con selo de calidade FECYT así como a metodoloxía coa que se elaborou, que está en continuo proceso de revisión e mellora. Estes documentos serven á ANECA e a outras axencias de avaliación como ferramenta para mellorar os sistemas de acreditación da calidade dos traballos publicados polos investigadores españois das áreas de Ciencias Sociais e Humanas. 

Esta convocatoria de avaliación da calidade editorial de revistas españolas de FECYT celébrase dende o ano 2007 con periodicidade  bienal, e as revistas preséntanse de forma voluntaria. Segundo datos de DULCINEA, estímase que o total de revistas nacionais é  de 1.840, das cales 396 obtiveron a certificación FECYT nalgunha das convocatorias realizadas ata o momento, e mantéñena vixente. Esta cifra supón un 21% do total de revistas nacionais estimadas. Ademais, pódese destacar que estas avaliacións aumentaron progresivamente, xa que dunha participación do 12% na primeira convocatoria pasouse a un 44% na actual. 

O ranking baséase en dous factores: impacto e visibilidade, a partir dos datos proporcionados por diferentes bases de datos. No caso do impacto, calcúlase tendo en conta varios indicadores que suman un 80% do total da puntuación outorgada: o 60% representa as citas que recibe unha revista de fontes como  JCR,  ESCI,  Scielo e  Scopus, e un 20% representa a posición da revista nos cuartiles de diferentes produtos. Pola súa parte, o cálculo da visibilidade, do que depende un 20% da puntuación, baséase no índice ICDS de MIAR. 

Como información adicional, este traballo de FECYT compleméntase co Sello de Calidad en Edición Académica (CEA-APQ), iniciativa da Unión de Editores Universitarios (UNE) avalado por FECYT e ANECA para a avaliación das coleccións de monografías, e cuxo prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria actual remata precisamente nos vindeiros días. 

Para rematar, podemos sinalar que este ranking de revistas non está exento de controversia, e son varios os profesionais da Información e Comunicación Científica que critican a súa metodoloxía, antigüidade, utilidade ou custo de realización. Entre as cuestións máis relevantes criticadas destacan que as revistas incluídas son unha mostra irrelevante fronte ao total de revistas españolas, así como a relativización segundo tamaños (non se ten en conta a produción científica de cada revista, o que xera desigualdades inxustas).
Con todo, aínda que a metodoloxía poida ser imperfecta, isto non impide que a ANECA o teña en conta para a avaliación, polo que non é unha ferramenta que se poida descartar.

No hay comentarios: