viernes, 30 de agosto de 2013

Ética e fraude na ciencia


Según o documento “Aspectos éticos en las publicaciones científicas”, de Rafael Bravo Toledo, dentro do fraude científico atopamos:
  • As invencións, nas que os autores inventan todos ou parte dos datos dunha investigación.
  • Datos falsificados e manipulados para obter un resultado favorable á hipótese do estudo.
  • Plaxio, que consiste na apropiación de ideas ou frases doutros traballos, presentándose como unha creación orixinal e sen citar a fonte.
Tamén explican no citado documento que a ética inclúe os dereitos dos autores: estes teñen dereito á que a avaliación dos seus orixinais por parte dos editores sexa xusta e imparcial, que a revisión se faga nun tempo razoable, e a ser tratados con corrección e respecto na correspondencia coa revista. Os cambios solicitados antes da publicación deben ser explícitos e claramente xustificados. E durante o proceso editorial débese manter o segredo e a inalterabilidade do orixinal.

Para coñecer máis sobre a ética científica e plaxios, podes consultar a web da Biblioteca da UDC: http://www.udc.es/biblioteca/servizos/apoio_investigacion/servizos_apoio/publicar/plaxios.html

No hay comentarios: