martes, 25 de octubre de 2016

AS BASES DE DATOS NA WEB DA BUDC

Dentro da serie de entradas que dedicamos no blog ás distintas tipoloxías documentais de recursos de información, e vistos os xornais electrónicos, imos falar agora das bases de datos e da súa clasificación no sitio web da Biblioteca.

Segundo Martínez de Sousa, as bases de datos (en adiante, BB. DD.) bibliográficas son “conxuntos de referencias bibliográficas almacenadas en soporte electrónico e estruturadas de forma que poidan ser recuperadas automaticamente”; bancos de datos cuxos rexistros son referencias bibliográficas. Esta definición correspóndese máis ben coa de base de datos referencial: a que permite a busca e localización de artigos e outros traballos académicos, pero non a súa descarga. Actualmente, cada vez máis BB. DD. permiten o acceso ao texto completo de todos ou de parte dos traballos referenciados (SportDISCUS with Full Text, Westlaw Aranzadi, ProQuest Dissertations & Theses, Dialnet, etc.). Poden ser multidiciplinares (Web of Sscience, Scopus, CSIC, Google Académico) ou temáticas.

As bases de datos organízanse do segunte xeito na web da Biblioteca:
    Listaxe completo das bases de datos de subscrición e gratuítas na web da BUDC    No hay comentarios: