martes, 29 de noviembre de 2016

O catálogo da Biblioteca Universitaria

O catálogo da Biblioteca da Universidade da Coruña contén os datos bibliográficos e a localización de todos os documentos que se atopan nas nosas bibliotecas.
Experimentou numerosos cambios dende o seu comezo  en 1995 co sistema de xestión bibliotecaria Sabini ata o día de hoxe, con Millennium.
Actualmente a súa colección alberga 875.000 libros, 29.000 ebooks  e  48.000 documentos noutros formatos, como mapas, DVD, etc. Conta tamén con 9.300 revistas en papel e 24.000 en formato dixital, ademáis de dar acceso a 48 bases de datos de diferentes disciplinas científicas.
O catálogo ofrece diversas funcionalidades, entre as que destacan:
  • Novidades no catálogo: fondos incorporados ao catálogo durante o último mes e clasificados por biblioteca.
  • Bibliografía recomendada: coa opción de facer as búsquedas tanto por materia de clase como por profesor.
  • O meu rexistro: queremos salientar especialmente esta opción, moi interesante para os nosos usuarios, xa que permite consultar qué documentos se teñen en préstamo, renovalos, reservar documentos que estean prestados nese momento, consultar o historial de préstamos, crear alertas de buscas, etc.

En canto as opcións de busca, podemos distinguir catro tipos:
  • Busca simple: permite atopar calquera obra a través dos distintos índices (autor, título, materia…), así como poder limitala por ubicación, ben realizando a busca no catálogo completo ou en bibliotecas concretas.
  • Busca avanzada: é un tipo de busca máis personalizada ca anterior, podendo establecer filtros polo tipo de material, o idioma, o ano, etc.
  • Busca guiada por: moi similar á busca simple, coa particularidade de que se mostran indicacións e exemplos de cómo encher os campos.
  • Busca de: nesta opción pódese limitar a busca dende o comezo por teses, traballos  de fin de carreira/grao, recursos en liña, etc.
Para finalizar, queremos citar un catálogo imprescindible no ámbito das bibliotecas universitarias e do que forma parte a UDC dende o ano 2000, o de REBIUN (Rede de Bibliotecas Universitarias Españolas), que actualmente agrupa os catálogos de 95 bibliotecas (76 bibliotecas universitarias, o CSIC e unha vintena máis de bibliotecas de institucións asociadas) e constitúe unha ferramenta fundamental para realizar búsquedas bibliográficas a escala nacional.

No hay comentarios: