viernes, 13 de julio de 2018

A produción científica da UDC no Observatorio IUNE 2018

A semana pasada publicouse unha nova edición do Observatorio IUNE (2018, con datos do período comprendido entre 2007 e 2016). En anos anteriores xa recolleramos neste blog os datos das diferentes edicións deste observatorio. Nesta entrada analizaremos os datos actuais, para a continuación comparalos co anterior ano.
Lembramos unha prevención que hai que ter en conta para a análise: nalgúns casos, nos últimos anos prodúcese unha diminución de valores, non relacionada cun descenso do impacto senón coa proximidade temporal da produción científica analizada. Un reconto posterior ofrecerá valores comparables.


 
Táboa de elaboración propia que reúne estatísticas do Observatorio IUNE, elaboradas a partir de datos extraídos da Web of Science

A seguinte táboa resume a evolución da produción científica da UDC nos diferentes indicadores mediante a evolución dos rankings respectivos:

 

Pódese comprobar que o posto da UDC nos rankings con respecto ao ano anterior mellora unha media de dous postos. Destacan especialmente as publicacións en TOP3, indicador no que sube 5 postos. Ademais, cabe salientar que non baixa de posto en ningún dos rankings, como si pasou en anos anteriores.

No hay comentarios: