viernes, 24 de julio de 2020

JCR 2020


O 29 de xuño publicouse a última edición do JCR (JCR 2020) cos índices de impacto para o ano 2019 das revistas recollidas na base de datos Web of Science.

O índice de impacto (JIF) dunha revista científica é unha medida estatística de grande importancia para o persoal investigador, pois publicar nas revistas situadas nas primeiras posicións desta clasificación potencia en grande medida a visibilidade do seu traballo e incrementa a posibilidade de ser citado. Tamén inflúe de maneira determinante nos criterios de avaliación para a carreira docente, xa que para moitas áreas é requisito a publicación en revistas que se atopen nos primeiros cuartís do JCR. Amais, este índice ofrece outras métricas interesantes para a avaliación das revistas, tales coma o Factor de impacto a 5 anos, o Índice de inmediatez ou o Eigenfactor normalizado, entre outras.

Os membros da UDC poden consultar estes datos a través da páxina web da biblioteca, dentro dos recursos de información e buscando a Web of Science nas bases de datos. Tamén se pode acceder directamente a través da Master Journal List da WoS, filtrando os resultados polo JCR. Esta opción tamén permite establecer outros filtros: polos índices da WoS, por categoría, por país, por lingua, por frecuencia de publicación ou polas revistas en acceso aberto.O JCR 2020 inclúe un total de 12.058 títulos, dos cales 9.266 pertencen ao Science Citation Index Expanded (SCIE), 3.469 ao Social Sciences Citation Index (SSCI) e 440 ao Arts & Humanities Citation Index (AHCI), tendo en conta que algúns dos títulos poden estar incluídos en diferentes índices a un tempo. Do total de títulos, 1.658 trátanse de revistas en acceso aberto, mentras que 7.487 serían revistas hibridas, é dicir, revistas de pago que permiten a publicación de certos artigos en aberto.


Con respecto ao JCR do ano pasado, elimináronse 33 revistas que, atendendo a criterios de calidade, non cumplían cun comportamento adecuado nas súas citas, ben por presentar un elevado índice de auto-citas, ben por unha excesiva concentración de citas entre determinadas revistas.

Pola contra,  351 títulos foron incluídos por primeira vez no JCR, 5 dos cales se corresponden con revistas españolas: Culture & History Digital Journal, European Research on Management and Business Economics, International Journal of Interactive Multimedia, Journal of Innovation & Knowledge e Mediterranean Botany. Pódese consultar a relación completa das revistas españolas no JCR na seguinte lista elaborada pola Biblioteca de Medicina da Universidade de Salamanca.

Para rematar, mencionaremos que, como novidade, a edición deste ano ofrece, para cada título, a influencia dos artigos publicados en acceso aberto con respecto ao total de citas da revista. Máis información.


No hay comentarios: