viernes, 13 de noviembre de 2020

Como evitar o plaxio nos traballos académicos


Para que un traballo académico sexa rigoroso é fundamental documentalo mediante a literatura científica existente. Moitas veces o estudantado non é consciente da necesidade de citar as fontes utilizadas e polo tanto descoñece que está a cometer plaxio. Entre as malas prácticas habituais destacan copiar palabras doutro autor sen utilizar comiñas nin citar a fonte, parafrasear un texto sen citar a autoría ou incorporar imaxes e gráficos sen acreditar a súa orixe. Nesta infografía elaborada pola Biblioteca de la Universidad de Cantabria proporciónanse dez consellos para evitar o plaxio.

No Servizo de Biblioteca da UDC consideramos que facer un uso ético da información e respectar os dereitos de autor é fundamental na aprendizaxe do alumnado, polo que ofrecemos unha serie de recursos para axudar nesta tarefa.

O máis destacado é unha completa guía sobre como citar documentos. Sempre que se utiliza información allea (datos, libros, artigos de revistas, gráficos, etc.) débese facer referencia á fonte orixinal mediante a cita e a referencia bibliográfica. Na guía Citas e referencias bibliográficas atoparedes os estilos de cita máis habituais en función do ámbito temático, como o estilo APA ou MLA, entre outros. Ademais, recentemente vimos de engadir unha nova sección sobre como citar documentos electrónicos.

Tamén podedes utilizar ferramentas de apoio para elaborar a bibliografía, como os xestores bibliográficos, que permiten recompilar nun único espazo tódalas fontes de información que utilizades nos vosos traballos e xerar bibliografías automaticamente. A biblioteca está subscrita ao xestor de referencias bibliográficas RefWorks.

Outro aspecto a destacar é a posibilidade que tedes de empregar contidos con licenza Creative Commons para o material multimedia que utilicedes nos vosos traballos (imaxes, vídeos…). Hai seis tipos de licenzas, e a que vos dará máis liberdade nos vosos proxectos é CC BY, porque permitiravos reproducir, distribuír, transformar e difundir publicamente a obra para calquera finalidade, aínda que segue sendo necesario recoñecer a autoría orixinal. Hai moitos portais que ofrecen contidos baixo licenzas Creative Commons ou de dominio público, como por exemplo Flickr Creative Commons, Pixabay, CC Search, etc. Atoparedes máis plataformas na sección Multimedia na web da biblioteca.

Finalmente, tamén é necesario informarvos de que a Universidade da Coruña conta cun reglamento de sancións que inclúe o suspenso na materia e incluso responsabilidades disciplinarias no caso de plaxio. Así, o texto consolidado das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos Estudos de Grao e Mestrado Universitario recolle que “na realización de traballos, o plaxio e a utilización de material non orixinal, incluído aquel obtido a través da internet, sen indicación expresa da súa procedencia e, se é o caso, o permiso do seu autor/a, poderá ser considerada causa de cualificación de suspenso na actividade. Todo iso sen prexuízo das responsabilidades disciplinarias ás que puidese haber lugar tras o correspondente procedemento.”

O control farase mediante o programa de detección de plaxio Turnitin, que é a ferramenta que teñen subscrita as tres universidades galegas e que poñen a disposición dos docentes para detectar o plaxio nos traballos académicos.

No hay comentarios: