viernes, 9 de mayo de 2014

Préstamo de e-readers e de portátilesAlgunhas das bibliotecas da UDC ofrecen ademais do préstamo usual de libros e documentos, un tipo de préstamos menos habitual: o de lectores de libros electrónicos e o de ordenadores portátiles.

Condicións baixo ás que se prestan os e-readers e portátiles:

  • Ser membro da comunidade universitaria e acreditarse como tal.
  • Para e-readers: préstamo de 15 días, renovables por outros 15 se non hai outros usuarios en listaxe de agarda. O lector terá que ser devolto sempre na biblioteca onde se fixo o préstamo.
  • Para portátiles: préstamo máximo de 4 horas, renovables por outras 4 se non hai outros usuarios en listaxe de agarda. Non poderá sair co portátil do recinto que determine a biblioteca onde se fai o préstamo.
  • O usuario é responsable do lector ou portátil que leve en préstamo e dos dispositivos que os acompañen. Non pode modificar a configuración nin cambiar o contido da tarxeta, no caso do e-reader, nin o software ou hardware, no caso do ordenador.
  • Se detecta un mal funcionamento do dispositivo, deberá comunícalo de inmediato ao persoal da biblioteca. Se non o fixera así, entenderase como un mal uso e aplicaráselle a sanción que corresponda.
  • O persoal da biblioteca poderá anular o préstamo no momento en que detecte o incumprimento destas condicións.
  • Sancións:

  1. A devolución con retraso do dispositivo terá a mesma penalización que o resto dos documentos (Normas de préstamo do Servizo de Biblioteca).
  2. No caso de danos no dispositivo, o usuario terá que pagar o custo da reparación ou restituílo por outro igual, e mentres tanto non poderá acceder ao préstamo de lectores ou portátiles.
  3. No caso de perda ou roubo o usuario terá que repoñelo por outro das mesmas características técnicas, e mentres tanto non poderá acceder ao préstamo de lectores ou portátiles.


No hay comentarios: