martes, 30 de mayo de 2017

O output da actividade científica da UDC: actualización 2017Como en anos anteriores, actualizamos os datos relativos ó output da actividade científica da UDC. Constitúen o seu output os artigos, teses e outros traballos académicos, patentes, actas de congresos, libros e capítulos elaborados polo seu PDI; é dicir, a produción científica da universidade.

Os datos de 2016 foron extraídos da Web of Science e de Scopus entre o 26 e o 29 de maio de 2017. Non son comparables aos dos anos anteriores, xa que non recollen tódolos traballos publicados en 2016, dado o breve lapso de tempo transcurrido dende o fin de ano. Os datos dos anos entre 2011 e 2015 xa están consolidados polo paso de alomenos un ano. 

Antes de presentar os novos datos, é necesario puntualizar que existen certas variacións nos valores obtidos da Web of Science se realizamos a mesma busca a día de hoxe en comparación cun ano atrás. Isto é debido a corrección de filiacións institucionais que dende hai uns anos se realiza grazas á colaboración dos servizos da UDC coa Web of Science, incrementándose substancialmente o número de traballos que resultan da busca sobre un mesmo ano. Como mostra, a seguinte táboa comparativa na que se poden observar as diferenzas nos resultados da busca:

Comparativa dos datos extraídos da Web of Science en 2016 e 2017.
Ítems citables de publicacións periódicas (artigos, revisións, cartas e notas):


Pasamos a continuación a mostrar os datos actualizados da producción científica da UDC segundo as bases de datos da Web of Science e Scopus.

Datos da produción científica da UDC

Ítems citables de publicacións periódicas (artigos, revisións, cartas e notas):
Datos extraídos da Web of Science
 
 Publicacións en congresos
Datos extraídos da
Web of Science  


Publicacións segundo a base de datos Scopus:
Ítems citables de publicacións periódicas (artigos, revisións) 


 

Congresos 
Capítulos de libros 
 
Produción científica dixitalizada no RUC:
Deste apartado, especificamos en canto as teses, que dende 2011 é obrigatoria a publicación en acceso aberto das mesmas por Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro. En canto aos TFG/TFM, só se depositan algúns, aqueles que foron seleccionados para tal efecto polas comisións académicas correspondentes de cada titulación.  Transferencia dos resultados da investigación:


Datos obtidos da Memoria de xestión 2015. Informe do reitor para o Claustro. (Apartado 06 Investigación e transferencia).

O output da UDC convértese no input de publicacións posteriores (como sinala o modelo económico input-output). Esta repercusión futura plásmase en citas; o paso de input a output é obxecto da análise de citas e outros métodos, que veremos na vindeira semana noutra nova entrada do blog.

No hay comentarios: