lunes, 19 de junio de 2017

A produción científica da UDC no Observatorio IUNE 2017A semana pasada publicouse a nova edición do Observatorio IUNE (2017, con datos do período comprendido entre 2006 y 2015). Nunha entrada anterior do blog xa recolleramos os datos da edición 2016 deste observatorio. Nesta analizaremos  os datos actuais, para a continuación comparar cos anteriores.
Lembramos as prevencións que para o análise facíamos entón:

1. Nos últimos anos prodúcese unha diminución de valores, non relacionada cun descenso do impacto senón coa proximidade temporal da produción científica analizada. Un reconto posterior ofrecerá valores comparables.
2. A corrección na Web of Science de filiacións institucionais segue a influír nos datos.

Táboa de elaboración propia que reúne estatísticas do Observatorio IUNE, elaboradas a partir de datos extraídos da Web of ScienceA seguinte táboa resume a evolución da produción científica da UDC nos diferentes indicadores mediante a evolución dos rankings respectivos:
 Pódese comprobar que a UDC, con respecto ao ano anterior, ou mantén o mesmo nivel nos diversos indicadores, ou mellora nalgúns deles. Destacan especialmente as publicacións en TOP3, indicador no que sube 6 postos.
 

No hay comentarios: