jueves, 30 de abril de 2020

As coleccións multidisciplinares e temáticas de libros electrónicos na Biblioteca da UDC
En anteriores publicacións deste blog difundiamos as principais coleccións estranxeiras de libros electrónicos subscritas pola biblioteca (Wiley, Ebsco, Springer e Elsevier), así como outras plataformas que se incorporaron recentemente á colección, como Unebook ou eLibro. Neste novo post presentámosvos aquelas outras plataformas de libros electrónicos tanto multidisciplinares como temáticas ás que a biblioteca ten acceso habitualmente, non relacionado cos recursos en aberto que diversas editoriais están a ofrecer temporalmente debido ao confinamento.

Nas coleccións multidisciplinares contamos con:
  • Cambridge Core: contén 76 ebooks da editorial Cambridge University Press, permitindo a descarga por capítulos en formato pdf.
  • Dawsonera: contén 28 libros de editoriais internacionais. Os libros pódense ler en liña ou descargar, así como imprimir un determinado rango de páxinas.

Pola súa parte, nas coleccións temáticas contamos con:
·         IEEE Conferences and Proceedings: biblioteca dixital das actas de congresos editados polo IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) e o IEE (Institute of Electrical Engineers).
·         IEEE Standards: biblioteca dixital das normas editadas polo IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) e o IEE (Institute of Electrical Engineers).
·         INGeBOOK: plataforma de libros electrónicos en español, fundamentalmente manuais universitarios. Actualmente a biblioteca está subscrita a 9 libros da área de Economía, pero a plataforma tamén da acceso libre a libros doutras materias. Polo tanto, poderanse visualizar e consultar tanto os libros adquiridos pola biblioteca como os de acceso libre. Permite a consulta online dos documentos pero non se poden descargar.
·         LION (Literature Online): obras a texto completo de literatura en lingua inglesa dende o século XVIII ata os nosos días.
·         Mementos Francis Lefebvre: portal xurídico que proporciona acceso aos Memento Inmobiliario, Memento Fiscal, Memento Inspección de Trabajo e Memento IRPF.
·         RSC Book Series: títulos da Royal Society of Chemistry.
·         Walter de Gruyter Books: 3 libros de Walter de Gruyter do ámbito das Humanidades e Ciencias Sociais.
Todos estes libros poden consultarse a través da páxina web da biblioteca na sección de Libros electrónicos, ou ben a través do xestor de enlaces SFX de Pórtico.
No que respecta ao acceso a estes recursos, na maioría dos casos a biblioteca dispón dun número ilimitado de licenzas, é dicir, non hai un límite de usuarios simultáneos, aínda que nalgunhas plataformas como é o caso da Biblioteca Virtual Tirant lo Blanch existe un límite de usuarios simultáneos; nestes casos, esta información aparece especificada nos termos de uso na páxina descriptiva de cada recurso.
Finalmente, como en anteriores post, lembrámosvos unha vez máis que para acceder a estes recursos electrónicos dende fóra da universidade é necesario autenticarse previamente coas vosas credenciais persoais da UDC premendo na ligazón Acceso desde fóra da UDC.

No hay comentarios: